Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter för studier både på grund- och avancerad nivå. Här kan du läsa om vad som gäller.

Du behöver inte betala anmälnings- och studieavgifter om du

  • är svensk medborgare
  • har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har ett tillfälligt uppehållstillstånd (av andra anledningar än studier) i Sverige
  • är medborgare i EU, ett EES-land eller i Schweiz.

När du anmäler dig till utbildningar på Antagning.se hämtas uppgifter om medborgarskap och uppehållstillstånd från Skatteverket  och Migrationsverket.

Om avgifter på Antagning.se

För dig som är svensk medborgare

Vem ska betala?

Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas när du anmäler dig till ett eller flera utbildningsalternativ på grundnivå eller avancerad nivå.

Universiteten och högskolorna avgör själva storleken på studieavgifterna och sköter också inbetalningen av dessa avgifter.

Du hittar information om studieavgifter och vilka undantag som finns från reglerna på Antagning.se.

För medborgare inom EU, EES och Schweiz på Antagning.se 

För medborgare utanför EU, EES och Schweiz på Antagning.se

För dig som redan studerar i Sverige

Sidan uppdaterades 2024-02-12

Avgifter du kan behöva betala

Om du bor inom EU/EES-området kostar det inget att studera på en statlig högskola, däremot kan du behöva betala andra avgifter som berör dina studier.

  • Kopiering av dokument och kompendier.
  • Biblioteksavgift för informationssökning och kopiering.
  • Kostnader för eventuell exkursion (resa eller liknande).
  • Kåravgift.