Du som ska studera utomlands på egen hand behöver förbereda dig genom att ta reda på flera saker själv. Räkna med att förberedelserna kan ta upp till ett år, så börja i god tid.

Här är en checklista med viktiga saker som du bör kolla upp innan du söker till en utbildning utomlands som freemover.

1) Jämför utbildningarna

Ta reda på så mycket du kan om de utbildningar, universitet eller högskolor du är intresserad av. Jämför kurstid, antagningskrav och vad du behöver betala för. Kontakta alltid universitetet eller högskolan du är intresserad av för information om vilken behörighet du behöver ha och om hur antagningen går till.

I den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus hittar du information om en del av Europas utbildningar vid universitet och högskolor.

Den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus (på engelska)

2) Ta reda på om dina utlandsstudier kan användas i Sverige

Utbildningssystemen är olika i olika länder. Därför motsvarar inte alla studier vid utländska universitet och högskolor studier vid svenska universitet och högskolor. Planerar du att fortsätta studera i Sverige efter dina utlandsstudier? Vänd dig då redan i förväg till det universitet eller den högskola i Sverige där du vill fortsätta din utbildning, för att ta reda på om du kommer att kunna tillgodoräkna dig de utländska kurserna och poängen.

Om du tänker läsa en hel utbildning utomlands kan det vara svårt att själv ta reda på vad den är värd i Sverige. UHR:s bedömningstjänst hjälper dig med det.

Bedömningstjänsten på UHR.se

3) Reglerade yrken

Reglerade yrken kräver legitimation eller auktorisation av en myndighet för att du ska få utöva yrket i Sverige. Det gäller till exempel läkare, sjuksköterska, advokat och psykolog. Kontrollera i förväg med den myndighet i Sverige som godkänner utbildningen, om den utländska utbildningen ger behörighet att utöva yrket i Sverige.

Bedömning av utländska utbildningar och reglerade yrken på UHR.se

4) Kolla upp vad det kostar

Det är vanligt att utländska universitet och högskolor tar ut terminsavgifter. Kontakta dem för mer information. Om utbildningen är godkänd av CSN kan du söka extra studiemedel för terminsavgiften.

Utlandsstudier med studiemedel på CSN.se

Tips inför utlandsstudier

Stipendium för studier vid College of Europe på UHR.se

5) Ta reda på vad som gäller för själva ansökan

Kontakta universitetet eller högskolan utomlands för att få veta vad som gäller för ansökan: datum, om du behöver göra inträdesprov, vilka betyg och andra handlingar som du behöver skicka in.

6) Skaffa intyg för behörighet

För att komma in vid ett universitet eller en högskola utomlands krävs nästan alltid att du har grundläggande behörighet för högre studier i Sverige, det vill säga godkända gymnasiebetyg. Du kan få ett intyg som visar din behörighet från Universitets- och högskolerådet. På engelska kallas det för Certificate of Eligibility.

Intyg för utlandsstudier på UHR.se

7) Gör ett språktest

Det är vanligt att du behöver ha gjort ett språktest och ha fått godkänt på det. Det finns olika språktest. De utländska universiteteten och högskolorna har mer information om vad som krävs för att få studera hos dem. Tänk på att vara ute i god tid. Testen ges bara vid vissa tillfällen och det kan ta tid att få resultaten.

De vanligaste språktesten kan du göra i Sverige.

Folkuniversitetet har information om Cambridgeexamina och International English Language Testing System (IELTS).

Språkexamina och språkprov på Folkuniversitetet.se

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) är ett vanligt test för studier i USA.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) på ETS.org

EU-medborgare behöver inte längre göra språktest för att söka till universitet och högskolor i Frankrike. Däremot rekommenderas godkänt resultat på testen:

  • Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF)
  • Diplôme Approfondi en Langue Française DALF)
  • Test de Connaissance Français (TCF)

Språktest på Franska Institutets webbplats

Diplomen i spanska som främmande språk (DELE)är spanska statens officiella språkcertifikat. I Sverige har Instituto Cervantes hand om DELE.

Spanska språktest på Instituto Cervantes webbplats

När du skriver in dig vid ett tyskt universitet eller en tysk högskola genomgår du ett språkprov som heter Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH).

Du kan även söka om du har klarat något av Goethe-Instituts följande språkprov:

  • Kleines Deutsches Sprachdiplom, (KDS), prövar läsförståelse, skriftlig och muntlig förmåga. Diplomet gäller i alla tysktalande länder som intyg på att du har tillräckliga kunskaper för att kunna följa studier.
  • Großes Deutsches Sprachdiplom, (GDS), kräver att du talar och skriver tyska flytande.
  • Zentrale Oberstufenprüfung, (ZOP), ligger på samma nivå som KDS.

Språktest på tyska på Goethe-institutets webbplats

8) Översättning av betyg

Gymnasiebetyg

Du behöver oftast översätta dina gymnasiebetyg till landets språk. Det gäller även andra betyg som visar att du uppfyller antagningskraven. Kontakta alltid universitetet eller högskolan du ska söka till för att få reda på vilka krav som gäller för översättningen.

På Kammarkollegiets webbplats finns ett sökbart register över auktoriserade översättare.

Auktoriserade översättare på Kammarkollegiets webbplats

Ofta behöver du ett statligt intyg på att dina betyg och handlingar är äkta och korrekta. I de flesta fall behöver du en legalisering från Utrikesdepartementet, men ibland behöver du också ha en så kallad apostille från notarius publicus (en jurist utsedd av länsstyrelsen).

Legalisering och apostille på Utrikesdepartementets webbplats

Översättning av högskolebetyg från Sverige

Om du behöver översätta dina universitets- eller högskolebetyg ska du kontakta institutionen vid ditt universitet eller din högskola.

Sidan uppdaterades 2024-02-14