Erasmus mundus gemensamma masterprogram är spetsutbildningar av hög kvalitet, i vilka du läser olika delar av utbildningen på de olika universitet som deltar. Du blir en del av en internationell studentgrupp och får genom programmet tillgång till en unik skräddarsydd utbildning i flera länder.

Vad innebär Erasmus mundus gemensamma masterprogram?

Det är masterprogram som erbjuds av så kallade internationella konsortium, det vill säga sammanslutningar av universitet och högskolor i olika länder. För dig som student innebär det att dina studier äger rum i minst två av de europeiska länder som ingår i samarbetet. Programmens omfattning är på 60, 90 eller 120 poäng.  Om du avslutar ett gemensamt masterprogram får du en dubbel eller gemensam examen.

Fokus ligger på studier i Europa men det är möjligt att studera en termin utanför Europa om ett sådant universitet ingår i samarbetet.

Vad krävs för att söka?

Kraven för antagning (betygsnivåer med mera) bestäms av det konsortium som erbjuder det aktuella programmet. Men generellt gäller att du ska

  • ha avslutat en högskoleexamen på kandidat/bachelor-nivå
  • ha goda kunskaper i engelska (ofta ska du visa detta genom ett test)
  • motivera din ansökan i ett personligt brev.

Hur ansöker man?

De gemensamma masterprogrammen har egen antagning och du ansöker direkt till de konsortier som står bakom de olika programmen. Antagningskraven är som regel tuffa på grund av begränsat antal platser och programmens profil som spetsutbildningar.

Som studerande i Sverige kan du ansöka till alla gemensamma masterprogram inom Erasmus+, förutsatt att du uppfyller behörighetskraven som gäller för det program du vill söka. Det behöver inte vara ett svenskt universitet eller högskola med i samarbetet.

På EU-kommissionens webbplats hittar du en lista på aktuella gemensamma masterprogram som du kan sortera efter ämnesområde. Gå in på webbsidan för det program du är intresserad av och läs mer om programmets innehåll, antagningskrav och ansökningsförfarande. Den engelska beteckningen på programmen är ”Erasmus Mundus Joint Master Degrees”, förkortat "EMJMD".

Aktuella gemensamma masterprogram, EMJMD Catalogue på EU-kommissionens webbplats

Studieavgifter och stipendier

Till skillnad från andra utbytesprogram tar de flesta Erasmus mundus gemensamma masterprogram ut studieavgifter. Det finns dock möjlighet att söka stipendium som täcker såväl resa och uppehälle som eventuella studieavgifter. Du ansöker om stipendiet i samband med ansökan till själva programmet. Antalet stipendieplatser är få, vilket betyder att det inte är alla antagna till programmet som blir beviljade stipendium.

Information om storleken på eventuella studieavgifter och hur du ansöker om stipendium hittar du på det aktuella programmets webbplats.

Sidan uppdaterades 2021-10-14