Erasmus mundus gemensamma masterprogram är spetsutbildningar av hög kvalitet, i vilka du läser olika delar av utbildningen på de olika universitet som deltar. Du blir en del av en internationell studentgrupp och får genom programmet tillgång till en unik skräddarsydd utbildning i flera länder.

Vad innebär ett gemensamt Erasmus mundus-masterprogram?

Det är masterprogram som erbjuds av så kallade internationella konsortium, det vill säga sammanslutningar av universitet och högskolor i olika länder. Som student ska minst två studieperioder äga rum utomlands, varav minst ett ska vara ett europeiskt land. Programmens omfattning är på 60, 90 eller 120 poäng.  Om du avslutar ett gemensamt masterprogram får du en dubbel eller gemensam examen.

Vad krävs för att söka?

Kraven för antagning (betygsnivåer med mera) bestäms av det konsortium som erbjuder det aktuella programmet. Men generellt gäller att du ska

  • ha avslutat en högskoleexamen på kandidat/bachelor-nivå
  • ha goda kunskaper i engelska (ofta ska du visa detta genom ett test)
  • motivera din ansökan i ett personligt brev.

Hur ansöker man?

De gemensamma masterprogrammen har egen antagning och du ansöker direkt till de konsortier som står bakom de olika programmen. Antagningskraven är som regel tuffa på grund av begränsat antal platser och programmens profil som spetsutbildningar.

Som studerande i Sverige kan du ansöka till alla gemensamma Erasmus mundus-masterprogram, förutsatt att du uppfyller behörighetskraven som gäller för det program du vill söka. Det behöver inte vara ett svenskt universitet eller högskola med i samarbetet.

På EU-kommissionens webbplats kommer inom kort en lista på de gemensamma Erasmus mundus-masterprogrammen att presenteras.

De gemensamma masterprogram som finns sedan tidigare hittar du på EU-kommissionen webbplats. Dessa tar fortfarande emot ansökningar och listan över program kan sorteras efter ämnesområde. Gå in på webbsidan för det program du är intresserad av och läs mer om programmets innehåll, antagningskrav och ansökningsförfarande. Notera att de tidigare programmen kallas ”Erasmus Mundus Joint Master Degrees”, förkortat "EMJMD".

Lista över EMJMD-program, Erasmus Mundus Catalogue, på EU-kommissionens webbplats

Studieavgifter och stipendier

Till skillnad från andra utbytesprogram tar de flesta Erasmus mundus gemensamma masterprogram ut studieavgifter. Det finns dock möjlighet att söka stipendium som täcker såväl resa och uppehälle som eventuella studieavgifter. Du ansöker om stipendiet i samband med ansökan till själva programmet. Antalet stipendieplatser är få, vilket betyder att det inte är alla antagna till programmet som blir beviljade stipendium.

Information om storleken på eventuella studieavgifter och hur du ansöker om stipendium hittar du på det aktuella programmets webbplats.

Sidan uppdaterades 2022-02-14