Här hittar du yrkesämnen inom området hantverk textil. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriskt yrkesämne på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av tekniker, metoder, material, maskiner och annan utrustning avseende hantverksmässigt arbete inom konfektionssömnad, mönsterkonstruktion och design av dam- och herrkläder samt kollektioner.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om klädbranschens villkor, utvecklingsmöjligheter och karriärvägar samt om klädedräktens historiska utveckling.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom konfektionssömnad, mönsterkonstruktion och design samt inom såväl produktion som ombearbetning av kläder och kollektioner.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se