Har du frågor eller behöver du stöd och vägledning i valet av utbildning? Då kan du kontakta en studie­väg­ledare som hjälper dig med dina frågor.

Här finns det studievägledare

Om du går på gymnasiet eller på en folkhögskola kan du hitta en väg­ledare där. Du kan också kontakta vägledare på ett universitet eller en högskola. Du behöver inte vara inskriven på universitetet eller hög­skolan för att få hjälp av deras väg­ledare och det kostar heller ingenting att boka tid med dem. 

Hitta vägledare i din kommun

Vuxenutbildningen i din kommun har också studievägledare. Du behöver inte läsa på vuxenutbildningen för att prata med vägledarna där. Det kan också finnas vägledare på Komvux som kan hjälpa dig. 

Vuxenutbildning i Stockholm

Vuxenutbildning i Göteborg

Vuxvägledning i Malmö

Vuxenutbildningar i fler kommuner finns i Skolverkets Utbildningsguiden

Vägledare på lärcentra

På en del orter finns det lärcenter. De är till för dig som vill studera men inte kan eller vill flytta från din hem­kommun. De kan också ge studievägledning. 

Hitta ditt närmaste lärcentrum

Förbered dig inför vägledarsamtalet

Om du förbereder dig inför samtalet med vägledaren så får du ut mer av det. Ta med dig betyg och andra studiebevis. På Skolverkets webb­plats Utbildningsguiden finns hjälp med att ordna dina tankar inför samtalet.

Guide för att göra ett utbildningsval i Utbildningsguiden

Frågor om studentekonomi?

Om du har frågor om studiemedel, som lån och bidrag, ska du kontakta CSN. Studievägledare hjälper inte till med sådana frågor. 

CSN

 

Sidan uppdaterades 2024-03-08