Har du frågor eller behöver du stöd och vägledning i valet av utbildning? Då kan du kontakta en studievägledare, de hjälper dig att reda ut dina frågetecken.

Hitta studievägledare

Om du går på gymnasiet eller på en folkhögskola kan du hitta en vägledare via din skola. Du kan också kontakta vägledare på ett universitet eller en högskola. Du behöver inte läsa på högskolan för att få prata med vägledarna där och det kostar heller ingenting att boka tid med en studie- och yrkesvägledare. 

Vuxenutbildningen i din kommun har också studievägledare. Du hittar dem på kommunens webbplats. Större kommuner har ofta ett särskilt vägledningscentrum. Du behöver inte läsa på vuxenutbildningen för att prata med vägledarna där.

Hitta väglednings- och vuxenutbildningscentrum 

Vuxenutbildning i Stockholm

Vuxenutbildning i Göteborg

Vuxvägledning i Malmö

För städer och orter i kommuner utan vägledningscentrum finns vägledare på Komvuxskolorna som kan hjälpa dig. Hittar du inte rätt, gå genom kommunens växel. 

Förbered dig inför vägledarsamtalet

Kom ihåg att förbereda dig innan du har ditt samtal med vägledaren, då får du ut mer av samtalet. På Skolverkets webbplats utbildningsguiden.se kan du få hjälp att strukturera dina tankar.

Välj och planera på Utbildningsguiden.se

Frågor om studentekonomi?

Behöver du få svar på frågor om studiemedel som lån och bidrag? Kontakta CSN. Vägledningscentrum hjälper generellt inte till med sådana frågor. 

 

Sidan uppdaterades 2023-06-15