I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare.

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan universitetet eller högskolan försöka anpassa provsituationen för dig och dina behov. Kontakta din provanordnare för information om vad som gäller för anpassning på högskoleprovet. 

För dig som är diabetiker kan det handla om att behöva äta eller dricka under provpassen och att kunna ta med nödvändig mät­utrustning. Är du till exempel rullstolsburen, har en hörselskada eller har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan speciella arrangemang tillgodoses i vissa fall. Det kan handla om en skrivsal på markplan, möjlighet att sitta nära provansvarig eller sitta avskilt från andra. Universitetet eller högskolan försöker, i möjligaste mån, att ordna de anpassningar som är nödvändiga.

Observera att det inte är säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses. 

Ladda upp intyg i tid

Observera att ditt behov av anpassning också måste styrkas med läkarintyg eller motsvarande senast sista anmälningsdag.

Senast sista anmälningsdag måste du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade när du anmälde dig. Intyg som laddas upp efter sista anmälningsdag godkänns inte.

Det är många som vill skriva högskoleprovet och för att det ska finnas tillräckligt många lokaler, prov och personal som kan arbeta på provdagen startar förberedelserna inför provdagen så snart anmälan stängt.

Sidan uppdaterades 2024-01-21