Här hittar du yrkesämnen för den särskilda varianten snöfordonsteknik inom fordons- och transportprogrammet. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om pistmaskiners olika system och komponenter.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om pistmaskiners olika tilläggsutrustningar och deras system och komponenter.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom felsökning och reparationer av system och komponenter i pistmaskiner och tilläggsutrustningar.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om preparering med snö i spårområden och skidnedfarter samt om pistmaskiner, tilläggsutrustningar och deras olika användningsområden.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om att köra och manövrera pistmaskiner i spårområden och skidnedfarter.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom preparering av olika typer av spårområden och skidnedfarter med hjälp av pistmaskiner och tilläggsutrustningar.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om snöskotrars olika system och komponenter samt tilläggsutrustningar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom felsökning och reparationer av system och komponenter i snöskotrar och tilläggsutrustningar.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om snötillverkning och snötillverkningssystem samt snölagring i skidområden.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om montering, driftsättning, övervakning, underhåll, felsökning och reparationer av snötillverkningssystem i skidområden.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom snötillverkning och snölagring samt montering, driftsättning, övervakning, underhåll, felsökning och reparationer av snötillverkningssystem i skidområden.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se