I dag är det många studenter som har barn. På den här sidan finns information som är bra att känna till om du har barn och studerar.

Ungefär var femte student har barn. Självklart finns det både för- och nackdelar med att kombinera föräldraskap och studier. Som student har du ofta ganska stor frihet att bestämma över din tid, vilket kan passa bra för dig som förälder. Samtidigt kanske det blir svårare att hinna träffa kurskamrater för grupparbeten på kvällar och helger. Ibland läggs även examinationer på helgen. Du har rätt att i god tid få reda på eventuella ändringar i schemat för undervisningen eller om det ingår resor i undervisningen.

Tilläggsbidrag från CSN

Du som har barn och studerar har möjlighet att få ett tilläggsbidrag utöver ditt studiemedel. Storleken på bidraget beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många barn du har. Läs mer på CSN:s webbplats.

Tilläggsbidrag, hos CSN

Föräldrapenning

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd som du som förälder får när du vårdar ditt barn. Det finns både hel och tillfällig föräldrapenning. Normalt sett har du inte rätt till tillfällig föräldrapenning som student. Kontakta Försäkringskassan för att få mer information.

Föräldrapenning, hos Försäkringskassan

Vård av barn

Om du är tvungen att vara ledig på grund av vård av barn under 12 år har du möjlighet att avstå från dina studier men samtidigt behålla ditt studiemedel. CSN gör ingen prövning av dina studieresultat under sjukdomsperioden och dagarna räknas inte in i det totala antalet veckor du har haft studiemedel. Men du måste anmäla din frånvaro till CSN och få den godkänd.

Vård av barn, hos CSN

Bostadsbidrag

Du som har barn kan söka bostadsbidrag från Försäkringskassan. 

Bostadsbidrag till barnfamiljer, hos Försäkringskassan

Extramedel för studenter som har medföljande barn vid utbytesstudier inom Erasmus+

Du som tar med barn när du åker iväg på utbyte kan få ett tilläggsbidrag utöver ditt vanliga Erasmusstipendium. Tillägget är på 200 € extra per månad under utbytesperioden.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn vid utbytesstudier inom Erasmus+

Sidan uppdaterades 2024-02-19