Högskoleprovet finns anpassat för svagt synskadade och för gravt synskadade.

Vem är synskadad?

Personer med synskada ska styrka behov av anpassning genom intyg från syncentral.

Hitta syncentral på 1177.se

Ladda upp intyget senast sista anmälningsdag

Senast sista anmälningsdag ska du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade vid anmälan till högskoleprovet. Utländska intyg godkänns inte.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-pdf.

När du anmäler synskada får du information om du redan har ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte ladda upp ett nytt intyg. Saknas det information om att du redan har ett registrerat intyg i anmälan måste du ladda upp intyget på nytt.

Svagt synskadad

Du som har svag synskada gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Kom ihåg att du måste meddela UHR på anpassningar@uhr.se

  • Om du vill ha ditt prov uppförstorat till A3.
  • Om du vill ha med dina synhjälpmedel till provlokalen.

Anvisningar till högskoleprovet

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet har längre tid finns det särskilda anvisningar för dig.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov (pdf)

Anvisningar för verbal del för anpassade prov (pdf)

Gravt synskadad

Du som har grav synskada gör ett ordinarie högskoleprov som har färre uppgifter. Delprov DTK är svårt att anpassa till punktskrift och DAISY och ingår därför inte.

Det anpassade provet för provtagare med grav synskada ges två gånger om året. 

Punktskrift och DAISY

Högskoleprovet för gravt synskadade finns i två versioner, i punktskrift och i talboksformatet DAISY (digitalt anpassat informationssystem). Du har längre tid på dig att besvara frågorna än vid det vanliga högskoleprovet. Du har samma schema som dyslektiker och svagt synskadade. Du tilldelas en egen provledare som för in dina svar i svarshäftet och hjälper dig med praktiska saker under dagen.

Schema för provdagen finns under rubriken Schema för högskoleprovet för dig som har dyslexi

Anteckningshjälp

Du som skriver högskoleprovet för gravt synskadade har rätt att använda anteckningshjälp. Anteckningshjälpen får inte lagra information från provet och inte heller nå internet. Elektroniska verktyg måste ha en visuell skärm.

Anmälan via webben eller på annat sätt

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan. Om du inte kan göra en webbanmälan ska du kontakta UHR senast sista anmälningsdag.

Anmälan till högskoleprovet

Kontakta UHR:
Telefon: 010-470 03 00
E-post: registrator@uhr.se

Ange om punktskrift, DAISY eller båda i kombination

Du som har en grav synskada — kom ihåg att meddela provanordnaren om du vill göra provet i punktskrift eller i DAISY. Du kan också välja att använda både punktskrift och DAISY i kombination.

Öva på provet

Du kan öva på provet genom att höra av dig till din provanordnande högskola och beställa ett övningsprov. Du får då ett halvt prov att öva på (en kvantitativ del och en verbal del). Meddela om du vill ha övningsprovet i punktskrift eller i Daisyformat eller båda i kombination. 

Resultat på provet

Du som skriver högskoleprovet för gravt synskadade får resultatet skickat till dig. Resultatet kommer ungefär en månad efter provet och skickas till den e-postadress som du angav när du anmälde dig.

Sidan uppdaterades 2023-11-29