Högskoleprovet finns anpassat för svagt synskadade och för gravt synskadade.

Vem är synskadad?

Personer med synskada ska styrka behov av anpassning genom intyg från syncentral.

Hitta syncentral på 1177.se

Ladda upp intyget senast sista anmälningsdag

Senast sista anmälningsdag ska du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade vid anmälan till högskole­provet. Utländska intyg godkänns inte.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-pdf.

När du anmäler synskada får du information om du redan har ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte ladda upp ett nytt intyg. Saknas det information om att du redan har ett registrerat intyg i anmälan måste du ladda upp intyget på nytt.

Svagt synskadad

Du som har svag synskada gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Kom ihåg att du måste meddela UHR på anpassningar@uhr.se

  • om du vill ha ditt prov uppförstorat till A3
  • om du vill ha med dina synhjälpmedel till provlokalen.

Gravt synskadad

Du som har grav synskada gör ett ordinarie högskoleprov som har färre uppgifter. Delprov DTK är svårt att anpassa till punktskrift och DAISY och ingår därför inte.

Det anpassade provet för prov­tagare med grav synskada ges två gånger om året. 

Punktskrift och DAISY

Högskoleprovet för gravt syn­skadade finns i två versioner, i punktskrift och i talboksformatet DAISY. Du har längre tid på dig att besvara frågorna än vid det vanliga högskoleprovet. Du har samma schema som dyslektiker och svagt synskadade. Du tilldelas en egen provledare som för in dina svar i svarshäftet och hjälper dig med praktiska saker under dagen.

Anteckningshjälp

Du som skriver högskoleprovet för gravt synskadade har rätt att använda anteckningshjälp. Anteckningshjälpen får inte lagra information från provet och inte heller nå internet. Elektroniska verktyg måste ha en visuell skärm.

Anmälan via webben eller på annat sätt

Du anmäler dig till högskoleprovet via webbanmälan. Om du inte kan göra en webbanmälan ska du kontakta UHR senast sista anmälningsdag.

Anmälan till högskoleprovet

Kontakta UHR:
Telefon: 010-470 03 00
E-post: registrator@uhr.se

Ange om punktskrift, DAISY eller båda i kombination

Du som har en grav synskada — I det fall ditt intyg blir godkänt så kommer UHR att kontakta dig för besked om du vill göra provet i punktskrift eller i DAISY. Du kan också välja att använda både punktskrift och DAISY i kombination.

Öva på provet

Du kan öva på provet genom att höra av dig till din provanordnande högskola och beställa ett övnings­prov. Du får då ett halvt prov att öva på (en kvantitativ del och en verbal del). Meddela om du vill ha övningsprovet i punktskrift eller i Daisyformat eller båda i kombination. 

Resultat på provet

Du som skriver högskoleprovet för gravt synskadade får resultatet skickat till dig. Resultatet kommer ungefär en månad efter provet och skickas till den e-postadress som du angav när du anmälde dig.

Schema för anpassat prov

Du som skriver det anpassade provet skriver inget utprövningspass, utan fyra provpass som är 80 minuter långa. Hela provdagen är 8 timmar och 50 minuter lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160.

Tid Moment
08.30–08.45 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering. 
Inpasseringskontroller kan förekomma. 
08.45–09.20 Introduktion
09.20–10.40 Provpass 1
10.40–10.50 Legitimationskontroll
10.50–11.05 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
11.05–11.10 Introduktion, provpass 2
11.10–12.30 Provpass 2
12.30–12.40 Legitimationskontroll
12.40–13.35 Lunch
Utpasseringskontroll kan förekomma.
13.35–13.40 Introduktion, provpass 3
13.40–15.00 Provpass 3
15.00–15.10 Legitimationskontroll
15.10–15.25 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
15.25–15.30 Introduktion, provpass 4
15.30–16.50 Provpass 4
16.50–17.00 Legitimationskontroll
17.00–17.20 Information till provdeltagare.
Utpasseringskontroll kan förekomma.

Anvisningar till högskoleprovet

Eftersom du som skriver det anpassade högskoleprovet får längre tid på dig finns det särskilda anvisningar för det.

Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov (pdf)

Anvisningar för verbal del för anpassade prov (pdf)

Sidan uppdaterades 2024-01-15