Här hittar du yrkesämnen inom området hantverk florist. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om marknadsföring, försäljning och service samt om färg, form och floristiska kompositioner avseende floristiska arbeten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av material och produkter som används i floristiska arbeten samt deras egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om gesällprov inom floristyrket.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera önskemål, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade floristtekniker vid skapandet av floristiska arbeten med tekniker och metoder avsedda för floristiska arbeten (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om floristtekniker och verktyg samt om färg, form och stil avseende blomsterarrangemang.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om floristyrkets traditionella och moderna tekniker och metoder, om form-, stil- och trendutveckling samt om floristbranschens villkor och utvecklingsmöjligheter och gesällprov.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av material och produkter som används i blomsterarrangemang och deras egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera önskemål, planera, identifiera resurser och utföra specialiserade floristtekniker vid skapandet av blomsterarrangemang med tekniker och metoder avsedda för floristarbete (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om floristtekniker och verktyg samt om färg, form och stil avseende blomsterarrangemang.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av material och produkter som används i blomsterarrangemang samt om deras egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera önskemål, planera, identifiera resurser och utföra specialiserade floristtekniker vid skapandet av blomsterarrangemang, enligt fastställda säkerhets- och kvalitetskrav samt lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se