Här hittar du yrkesämnen inom området hantverk guldsmed. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om guldsmedstekniker, verktyg, maskiner och annan utrustning avseende smyckestillverkning.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om guldsmedsyrkets traditionella och moderna tekniker och metoder, om design-, stil- och trendutveckling samt om guldsmedsbranschens villkor och utvecklingsmöjligheter och gesällprov.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av material och produkter som används vid tillverkning av smycken och deras egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera kundens önskemål, planera, identifiera resurser och utföra specialiserade guldsmedtekniker vid tillverkning av smycken (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende guldsmedsarbeten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om guldsmedstekniker, verktyg, maskiner och annan utrustning avseende smyckestillverkning.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om gesällprov inom yrkesområdet.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av material och produkter som används vid tillverkning av smycken och deras egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende specialiserade guldsmedtekniker.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om guldsmedstekniker, verktyg, maskiner och annan utrustning avseende smyckestillverkning.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av material och produkter som används vid tillverkning av smycken och deras egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende specialiserade guldsmedtekniker.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se