Här hittar du yrkesämnen inom området hantverk finsnickeri. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hantverkstekniker inom finsnickeri, material, maskiner och annan utrustning avseende arbete inom finsnickeribranschen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om finsnickeriyrkets traditionella och moderna tekniker och metoder, om stil-, trend- och teknikutveckling samt om finsnickeribranschens villkor och utvecklingsmöjligheter.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av material och produkter som används i finsnickeriarbete samt om materials och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera arbetet för produktion, identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom finsnickeriyrket (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende hantverksmässigt finsnickeriarbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hantverkstekniker inom finsnickeri, material, maskiner och annan utrustning avseende arbete inom finsnickeribranschen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av material och produkter som används i finsnickeriarbete samt om materials och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera arbetet för produktion, identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom finsnickeriyrket enligt fastställda säkerhets- och kvalitetskrav samt lagar och andra bestämmelser inom finsnickeriområdet.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se