Högskoleprovet består av fem provpass och åtta olika delar med totalt 160 uppgifter. Här kan du läsa mer om vilka delar provet innehåller.

Den verbala delen består av 80 uppgifter som innehåller texter, ord och läsförståelse. Den kvantitativa delen består också av 80 uppgifter, som innehåller matematiska uppgifter och uppgifter som kräver logiskt och analytiskt tänkande.

Fem provpass

Provdagen är fördelad på fem provpass. Två innehåller de kvantitativa uppgifterna och två innehåller de verbala uppgifterna. Det femte är ett så kallat utprövningspass som testar uppgifter till framtida prov. Du får inte något resultat från utprövnings­passet.

Kvantitativa uppgifter

De kvantitativa uppgifterna innehåller följande delar:

XYZ, matematisk problemlösning

Prövar din förmåga att lösa matematiska problem inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

KVA, kvantitativa jämförelser

Prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

NOG, kvantitativa resonemang

Prövar din förmåga att hantera matematiska och logiska problem inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

DTK, diagram, tabeller och kartor

Prövar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor.

Verbala uppgifter

De verbala uppgifterna innehåller följande delar:

ORD, ordförståelse

Prövar din förmåga att förstå ord och begrepp.

LÄS, svensk läsförståelse

Prövar din förmåga att förstå innehållet i svenska texter.

MEK, meningskomplettering

Prövar din förmåga att förstå ord och begrepp i sitt sammanhang.

ELF - Engelsk läsförståelse

Prövar din förmåga att förstå innehållet i engelska texter. 

Sidan uppdaterades 2024-01-12