Det är ofta lättare att få jobb om du har en akademisk examen. Att läsa vidare brukar även löna sig när det gäller lön.

Det är flera saker som spelar in för vilken lön du kan få efter en viss utbildning. Det finns yrken som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt hög lön. Genomsnitts­lönen ökar dock ju mer utbildning man har.

Genomsnittslön för olika utbildningsnivåer

År 2022 var den genomsnittliga månadslönen 38 300 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 40 200 kronor och för kvinnor 36 200 kronor, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Medellöner i Sverige, SCB

Tabellen visar genomsnittlig månadslön för olika utbildningsnivåer år 2022. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 25 900 kr  28 500 kr 
Grundskola eller liknande, 9 - 10 år 28 500 kr 33 100 kr 
Gymnasial utbildning, högst 2 år 31 400 kr 36 100 kr 
Gymnasial utbildning, 3 år 31 100 kr  35 600 kr 
Efter­gymnasial utbildning, mindre än tre år 35 700 kr  41 800 kr 
Efter­gymnasial utbildning, 3 år eller mer 42 700 kr  51 100 kr 
Forskar­utbildning 56 400 kr  61 100 kr 

SCB har även statistik om medianlöner, inkomster och utbildnings­nivån i Sverige. 

Snabba fakta om utbildning, jobb och dina pengar, SCB

Lönestatistik för olika yrken

På SCB:s webbplats finns statistik om månadslön före skatt för olika yrken. Du kan jämföra löner efter utbildningsnivå, kön, ålder samt anställning i privat eller offentlig sektor.

Lönestatistik, SCB

Sidan uppdaterades 2024-02-02