Här hittar du yrkesämnen inom frisör- och stylistprogrammet. Du ser vilka ämnen som är obligatoriska för programmet och vilka inriktningar och fördjupningar som finns.

Programgemensamma ämnen

Obligatoriska yrkesämnen på programmet.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder, förutsättningar och villkor för att starta och driva företag eller om att leda projekt med koppling till arbetslivet, om hållbar utveckling samt om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter avseende eget företagande eller projektledning med koppling till arbetslivet, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om tekniker, behandlingar, verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan inom minst ett av yrkesområdena frisör, barberare eller hår- och makeupstylist.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om branschens krav för yrkesutövande.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat inom minst ett av yrkesområdena frisör, barberare eller hår- och makeupstylist.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om service samt marknadsföring av produkter eller tjänster avseende verksamhet inom frisör, barberare eller hår- och makeupstylistbranschen.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade behandlingar och andra arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) inom minst ett av yrkesområdena frisör, barberare eller hår- och makeupstylist enligt lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Ämnen i inriktningar

Obligatoriska yrkesämnen inom en inriktning.

Barberare

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om barberartekniker, behandlingar, service, försäljning, bemötande och om färg, form och stil avseende barberararbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om barberarbranschens villkor, utvecklingsmöjligheter och gesällprov samt om barberaryrkets traditioner och historiska utveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser och utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade barberarbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende barberararbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om barberartekniker, bemötande och om färg, form och stil avseende barberararbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om branschens krav för yrkesutövande.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om och val av tekniker för behandling, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser utvärdera arbetsprocesser och resultat samt utföra specialiserade barberarbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende barberararbete.

Frisör

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om frisörtekniker, behandlingar, service, försäljning, bemötande, och om färg, form och stil avseende frisörarbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om frisörbranschens villkor, utvecklingsmöjligheter och gesällprov samt om frisöryrkets traditioner och historiska utveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade frisörbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende frisörarbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om frisörtekniker, bemötande, och om färg, form och stil avseende frisörarbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om branschens krav för yrkesutövande.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av tekniker för behandlingar, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade frisörbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende frisörarbete.

Hår- och makeupstylist

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om tekniker, behandlingar, bemötande, service, försäljning av tjänster eller produkter och om färg, form och stil avseende arbete inom hårstyling och makeup samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om branschens villkor, utvecklingsmöjligheter och gesällprov samt om yrkets traditioner och historiska utveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser och utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade behandlingar och arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker och metoder avseende arbete inom yrkesområdena hårstylist och makeupartist.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om tekniker, bemötande och om färg-, form- och stillära avseende hårstyling och makeup samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om branschens krav för yrkesutövande.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av tekniker, behandlingar, maskiner, material, produkter och verktyg utifrån önskat resultat och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade behandlingar och arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker och metoder avseende arbete inom yrkesområdena hårstylist och makeupartist.

Programfördjupning/valbart yrkesämne

Ämnen som får erbjudas som programfördjupning inom programmet.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om barberartekniker, behandlingar, service, försäljning, bemötande och om färg, form och stil avseende barberararbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om barberarbranschens villkor, utvecklingsmöjligheter och gesällprov samt om barberaryrkets traditioner och historiska utveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser och utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade barberarbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende barberararbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om exponeringar inom minst ett av områdena butiks- och fönsterexponering, mässa samt event, om relevant teknik och utrustning, om hur exponeringar kan anpassas till olika målgrupper och för olika budskap.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom organisering och exponeringar inom minst ett av områdena butiks- och fönsterexponering, mässa samt event enligt lagar och andra bestämmelser.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst ett material och dess egenskaper och användningsområden, om dess konstnärliga och hantverksmässiga formgivningsprocess, produktionsform och bearbetningsmetod samt om samspelet mellan material, form, funktion och färg.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) inom både den hantverksmässiga och konstnärliga utformningen i en formgivningsprocess med traditionella och nyskapande metoder.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om frisörtekniker, behandlingar, service, försäljning, bemötande, och om färg, form och stil avseende frisörarbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om frisörbranschens villkor, utvecklingsmöjligheter och gesällprov samt om frisöryrkets traditioner och historiska utveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade frisörbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende frisörarbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om frisörtekniker, behandlingar, service, försäljning, bemötande och om färg, form och stil avseende frisörarbete samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om gesällprov inom frisöryrket.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandling, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser, utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade frisörbehandlingar (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker avseende frisörarbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik inom minst en bransch i handels- eller tjänstesektorn.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säljetiska kraven och de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) enligt lagar och andra bestämmelser avseende service och försäljning inom minst en bransch i handels- eller tjänstesektorn.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hållbart företagande och systematiskt hållbarhetsarbete inom handels- eller tjänstesektorn.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån hållbar utveckling, säljetik och de fastställda säkerhets- och miljökraven) inom handels- eller tjänstesektorn enligt lagar och andra bestämmelser.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med olika målgrupper.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om tekniker, behandlingar, bemötande, service, försäljning av tjänster eller produkter och om färg, form och stil avseende arbete inom hårstyling och makeup samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om branschens villkor, utvecklingsmöjligheter och gesällprov samt om yrkets traditioner och historiska utveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser och utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade behandlingar och arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker och metoder avseende arbete inom yrkesområdena hårstylist och makeupartist.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om tekniker, behandlingar, bemötande, service, försäljning av tjänster eller produkter och om färg, form och stil avseende arbete inom hårstyling och makeup samt om verktyg, maskiner, material och produkters egenskaper, funktion, användningsområden och miljöpåverkan.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om diplomeringar och gesällprov inom hårstyling och makeupartist yrket.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om val av behandlingar, tekniker, verktyg, maskiner, material och produkter utifrån önskat resultat, ekonomi, kvalitet och hållbart arbetsliv.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera utgångsläge, planera, identifiera resurser och utvärdera arbetsprocess och resultat samt utföra specialiserade behandlingar och arbetsuppgifter eller projekt (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) med tekniker och metoder avseende arbete inom yrkesområdena hårstylist och makeupartist.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om inköp, logistiska samband, frakt- och transportlösningar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom inköp enligt lagar och andra bestämmelser.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om handelsbranschen och praktisk marknadsföring.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån hållbar utveckling, säljetik och de fastställda säkerhets- och miljökraven) inom praktisk marknadsföring enligt lagar och andra bestämmelser.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med olika målgrupper.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika servicesituationer, om olika försäljnings- och presentationstekniker samt om betydelsen av god produktkännedom och marknadsföring i servicesituationer.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter i olika servicesituationer och vid exponering av varor eller tjänster med hjälp av olika försäljnings- och presentationstekniker.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se