Vad är det för skillnad mellan ett universitet och en högskola? Här förklarar vi begreppen.

Orden universitet och högskola är inte namnskyddade utan vem som helst kan använda dem. Däremot måste man ha ett examenstillstånd för att få ge examen på universitets- eller högskolenivå. Universiteten och högskolorna ansöker om examenstillstånd hos Universitetskanslersämbetet. 

Universitetskanslersämbetet

Skolor som kallar sig högskola eller universitet, men inte har examenstillstånd, ger ofta så kallade diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Det är inte universitets- eller högskoleutbildningar. Till exempel ger de utbildningarna inte behörighet till högskoleutbildningar på högre nivå, och de poäng som ges är inte högskolepoäng.

Universitet har examenstillstånd på forskarnivå

Ett universitet har ett generellt tillstånd att utfärda generella examina på forskarutbildningsnivå. En högskola saknar ett sådant generellt tillstånd men kan ändå få utfärda examina på forskarnivå inom avgränsade områden. En högskola måste då ansöka om det hos Universitetskanslersämbetet.

Både universitet och högskolor måste ansöka om tillstånd för att ge konstnärliga examina på forskarnivå.

Flest statliga universitet och högskolor

Det finns cirka 50 universitet och högskolor i Sverige. De flesta av dem sköts av staten. De är självständiga myndigheter som bestämmer vilka utbildningar de vill ge och vilket upplägg de ska ha. Samma utbildning kan därför se olika ut vid olika universitet och högskolor.

Det är riksdagen som bestämmer vilka statliga universitet och högskolor som ska finnas och även, på förslag från regeringen, om en högskola ska få kalla sig universitet.

Några enskilda universitet och högskolor

Vissa högskolor drivs av andra, till exempel av stiftelser eller föreningar. Dessa får examenstillstånd av regeringen, inte av Universitetskanslersämbetet som de statliga. Exempel på sådana är Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping University, som alla har ett brett utbud av utbildningar. Andra, som till exempel Beckmans designhögskola och Akademi för Ledarskap och Teologi, ger bara examina inom ett särskilt område.

Enskilda utbildningsanordnare

Specialiserade högskolor

Några universitet och högskolor är specialiserade inom ett visst område. Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har till exempel bara utbildningar inom idrott och hälsa. Ett annat exempel är Karolinska institutet som utbildar läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra yrken inom vårdområdet.

Blekinge tekniska högskola och Luleå tekniska universitet har namn som för tanken till tekniska utbildningar. De har sitt ursprung inom teknikområdet men utbildar även inom en rad andra områden.

Olika inriktningar

Det finns mycket som kan skilja mellan olika universitet och högskolor. Om du till exempel vill ta en kandidatexamen i historia finns den utbildningen på flera olika orter. Men universiteten och högskolorna kan ha olika inriktningar på sina utbildningar.

Sidan uppdaterades 2023-07-06

Universitet

Har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

Högskola

Saknar ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå. Högskolan får istället ansöka om få utfärda examina inom avgränsade områden.