Det finns totalt tolv examina utöver alla yrkesexamina på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vi reder ut hur det hänger ihop.

En examen är ett bevis på att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har genomgått en specifik utbildning.

Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program på ett universitet eller en högskola delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå har sina egna examina.

Alla nivåer bygger på nivån under. Du ser vad som krävs i förkunskapskraven för varje kurs. Som nybörjare söker du till grundnivån.

Grundnivå

Du börjar läsa den kurs i ett ämne eller inom ett område som inte kräver tidigare studier på ett universitet eller en högskola. De allra flesta program som ges på grundnivå är tre år långa om du läser på heltid.

Avancerad nivå

För att få börja läsa ett program på avancerad nivå måste du ha en examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer.

För att läsa fristående kurser på avancerad nivå krävs att du har läst utbildning på grundnivå. Det finns alltså inget examenskrav.

Forskarnivå

För att läsa på forskarnivån krävs att du har en examen på avancerad nivå.

Behörighet till forskarutbildning

Examen på grundnivå

På grundnivå kan du ta en generell examen, en konstnärlig examen eller en yrkes­examen. Vad som ingår i respektive examen framgår av högskoleförordningen, bilaga 2.

Högskoleförordningen

Generell examen

De flesta universitets- och högskoleutbildningar leder fram till en generell examen. Den visar att du har studerat ett ämne eller ämnesområde till en viss fördjupningsnivå.

Generella examina på grundnivå:

 • Högskoleexamen, 120 högskolepoäng inklusive ett examensarbete.
 • Kandidatexamen, 180 högskolepoäng, minst 90 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Konstnärlig examen på grundnivå

En konstnärlig examen får du genom att läsa en konstnärlig universitets- eller högskoleutbildning.

Konstnärliga examina på grundnivå:

 • Konstnärlig högskoleexamen, 120 högskolepoäng inklusive ett examensarbete.
 • Konstnärlig kandidatexamen, 180 högskolepoäng inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Yrkesexamen på grundnivå

Det finns också examina som leder till ett visst yrke, till exempel utbildningar till lärare, ingenjör eller sjuksköterska. I många fall måste du ha gått en viss utbildning för att få legitimation eller behörighet att arbeta inom det yrket. Dessa examina kallas yrkesexamina.

Innehållet i yrkesexamina är olika. Se vilka yrkesexamina som finns på grundnivå i listan under rubriken "Lista över alla examina".

Examen på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du ta en generell examen, en konstnärlig examen eller en yrkesexamen. Vad som ingår i respektive examen framgår av högskoleförordningen, bilaga 2.

Högskoleförordningen

För att få möjlighet att studera till en examen på avancerad nivå måste du först ha avlagt en kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen på grundnivå.

Generell examen på avancerad nivå

På avancerad nivå finns det två generella examina:

 • Magisterexamen, 60 högskolepoäng, minst 30 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.
 • Masterexamen, 120 högskolepoäng, minst 60 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng.

Konstnärlig examen på avancerad nivå

Det finns två konstnärliga examina på avancerad nivå:

 • Konstnärlig magisterexamen, 60 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.
 • Konstnärlig masterexamen, 120 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng.

Yrkesexamen på avancerad nivå

Det finns också examina på avancerad nivå som leder till ett visst yrke, så kallade yrkesexamina, till exempel utbildningar till lärare, civilekonom eller barnmorska.

I många fall måste du ha gått en sådan utbildning för att få legitimation eller behörighet att arbeta inom det yrket.

Innehållet i yrkesexamina är olika. Se vilka yrkesexamina som finns på avancerad nivå i listan under rubriken "Lista över alla examina".

Examen på forskarnivå

På forskarnivå finns det bara generella och konstnärliga examina.

Generell examen på forskarnivå

 • Licentiatexamen, 120 högskolepoäng, inklusive en vetenskaplig uppsats på minst 60 högskolepoäng.
 • Doktorsexamen, 240 högskolepoäng, inklusive en vetenskaplig avhandling på minst 120 högskolepoäng.

Konstnärlig examen på forskarnivå

 • Konstnärlig licentiatexamen, 120 högskolepoäng, inklusive ett konstnärligt forskningsprojekt på minst 60 högskolepoäng.
 • Konstnärlig doktorsexamen, 240 högskolepoäng, inklusive en doktorsavhandling på minst 120 högskolepoäng.

Lista över alla examina

Examina på grundnivå 

 

Generell examina på grundnivå

Examen Längd Högskolepoäng
Högskoleexamen 2 år 120 hp
Kandidatexamen 3 år 180 hp

 

Konstnärliga examina på grundnivå

Examen Längd Högskolepoäng
Konstnärlig högskoleexamen 2 år 120 hp
Konstnärlig kandidatexamen 3 år 180 hp

 

Yrkesexamina på grundnivå

Examen Längd Högskolepoäng
Arbetsterapeut­examen 3 år 180 hp
Audionomexamen 3 år 180 hp
Biomedicinsk analytikerexamen 3 år 180 hp
Brandingenjörsexamen 3,5 år 210 hp
Dietistexamen 3 år 180 hp
Djursjukskötarexamen  3 år 180 hp
Folkhögskollärarexamen 1 år 60 hp
Fysioterapeutexamen 3 år 180 hp
Förskollärarexamen 3,5 år 210 hp
Hippologexamen 3 år 180 hp
Högskoleingenjörs­examen 3 år 180 hp
Landskapsingenjörs­examen 3 år 180 hp
Lantmästarexamen 3 år 180 hp
Officersexamen 3 år 180 hp
Optikerexamen 3 år 180 hp
Ortopedingenjörs­examen 3 år 180 hp
Receptarieexamen 3 år 180 hp
Röntgensjuksköterske­examen 3 år 180 hp
Sjuksköterskeexamen 3 år 180 hp
Sjöingenjörsexamen 3 år 180 hp
Sjökaptensexamen 3 år 180 hp
Skogsmästarexamen 3 år 180 hp
Skogsteknikerexamen 2 år 120 hp
Socionomexamen 3,5 år 210 hp
Studie- och yrkesvägledarexamen 3 år 180 hp
Tandhygienistexamen 2 år 120 hp
Tandteknikerexamen 3 år 180 hp
Trädgårdsingenjörs­examen 3 år 180 hp
Yrkeslärarexamen 1,5 år 90 hp

 

Examina på avancerad nivå

 

Generella examina på avancerad nivå

Examen Längd Högskolepoäng
Magisterexamen 1 år 60 hp
Masterexamen 2 år 120 hp

 

Konstnärliga examina på avancerad nivå

Examen Längd Högskolepoäng
Konstnärlig magisterexamen 1 år 60 hp
Konstnärlig masterexamen 2 år 120 hp

 

Yrkesexamina på avancerad nivå

Program som ger en yrkesexamen på avancerad nivå kan sökas av nybörjare om inte annat anges.

Examen Längd Högskolepoäng
Agronomexamen 5 år 300 hp
Apotekarexamen 5 år 300 hp
Arkitektexamen 5 år 300 hp
Barnmorskeexamen (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation) 1,5 år 90 hp
Civilekonomexamen 4 år 240 hp
Civilingenjörs­examen 5 år 300 hp
Grundlärarexamen 4 år 240 hp
Hortonomexamen 5 år 300 hp
Juristexamen 4,5 år 270 hp
Jägmästarexamen 5 år 300 hp
Landskapsarkitekt­examen 5 år 300 hp
Logopedexamen 4 år 240 hp
Läkarexamen 6 år 360 hp
Psykologexamen 5 år 300 hp
Psykoterapeut­examen (kräver psykologexamen, läkarexamen med viss specialisering, socionomexamen eller motsvarande) 1,5 år 90 hp
Sjukhusfysiker­examen 5 år 300 hp
Specialist­sjuksköterske­examen (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation) 1 år, 1,25 år för inriktning distrikts­sköterska 60 hp, 75 hp för inriktning mot distrikts­sköterska
Speciallärarexamen (kräver lärarexamen) 1,5 år 90 hp
Special­pedagogexamen (kräver lärarexamen) 1,5 år 90 hp
Tandläkarexamen 5 år 300 hp
Veterinärexamen 5,5 år

330 hp

Ämneslärarexamen 4,5/5/5,5 år 270/300/330 hp

 

Examina på forskarnivå

 

Generella examina på forskarnivå

Examen Längd Högskolepoäng
Licentiatexamen 2 år 120 hp
Doktorsexamen 4 år 240 hp

 

Konstnärliga examina på forskarnivå

Examen Längd Högskolepoäng
Konstnärlig licentiatexamen 2 år 120 hp
Konstnärlig doktorsexamen 4 år 240 hp

 

Sidan uppdaterades 2024-02-12

Vilka universitet har examenstillstånd?

På UKÄ:s webbplats kan du söka vilka examenstillstånd ett universitet eller en högskola har. Du kan också leta reda på vilka universitet och högskolor som har ett visst examenstillstånd.

Sök examenstillstånd