­Du som har en funktions­nedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.

Personer med funktions­ned­sätt­ning kan få pedagogiskt stöd för att kunna studera. Till exempel genom:

  • anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
  • anteckningsstöd
  • mentor eller extra handledning
  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning

Kontakta en samordnare tidigt

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner och samordnare för dig med en funktionsnedsättning som kan påverka studierna. Jobbet går ut på att samordna studentens behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. Målet är att hitta en lösning som gör det möjligt att genomföra studierna.

Ta tidigt, gärna samtidigt som du anmäler dig, kontakt med universitetets eller högskolans samordnare av särskilt pedagogiskt stöd för mer information. Det är extra viktigt om du behöver teckenspråkstolk.

Du får tillsammans med en samordnare diskutera dina studieplaner och eventuella behov av stöd eller anpassningar av studiesituationen. För att få särskilt pedagogiskt stöd behöver du ett intyg eller en utredning som visar att du har en funktionsnedsättning som kan påverka dina studier.

När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren ofta bara rekommendera olika former av stöd och anpassning. Det är kursansvarig och examinerande lärare som slutligen avgör om pedagogiskt stöd är möjligt med hänsyn till utbildningens mål och innehåll.

Anpassat studiemedel

Har du en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid?  Då kan du i vissa fall få sänka studietakten till en långsammare takt, utan att din ekonomi påverkas. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel för studier på 100 procent.

Anpassat studiestöd, på CSN:s webbplats

Högskoleprovet

Om du har en funktionsnedsättning och vill skriva högskoleprovet kan universitetet eller högskolan försöka anpassa provsituationen för dig och dina behov.

Högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

 

Sidan uppdaterades 2024-01-13

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen (2008:567) definieras funktionsnedsättning som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi räknas också som en funktions­nedsättning. 

Diskrimineringslagen