Du behöver ha tillgång till dator och internet. Du kan välja att studera helt eller delar av din utbildning på distans. En distansutbildning kan genomföras både med och helt utan fysiska träffar.

Dator och internet

När du läser en distansutbildning behöver du i de flesta fall en dator och tillgång till internet. För en del kurser kräver universitetet eller högskolan att du har tillgång till vissa i förväg bestämda datorprogram. I andra fall får du de datorprogram du behöver av universitetet eller högskolan.

Utbildningen kan ske med eller utan träffar

Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa kurser är helt webbaserade och då behöver du inte resa till universitetet, högskolan eller ett lärcentrum, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena. Andra utbildningar har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet. Det är viktigt att du tar reda på upplägget på den distansutbildning du vill söka till innan du gör din anmälan.

Lärcentrum

Det finns lärcentrum att besöka om du studerar på distans. Lärcentrum är mötesplatser för alla som vill studera och kompetensutveckla sig. Där finns tillgång till vägledning, lokaler, datorer med internetuppkoppling, videokonferens, webbkameror, skrivare samt möjlighet att kopiera.

Ofta kan du skriva dina salstentor på ett lärcentrum. Lärcentrum kan i de flesta fall ge dig tillgång till lokaler och utrustning utanför kontorstid.

Hitta ditt närmaste lärcentrum på Nitus.se

Obligatoriska träffar

En del distansutbildningar har obligatoriska träffar. Universitetet eller högskolan bestämmer hur många obligatoriska möten utbildningen ska ha. Det är bra om du tar reda på vad som gäller för utbildningen du är intresserad av innan du anmäler dig. Vid obligatoriska träffar får du själv bekosta eventuella resor.

Frivilliga träffar

På en del distansutbildningar anordnas frivilliga träffar. Du behöver inte delta i dessa träffar utan informationen som ges ska även finnas tillgänglig på annat sätt för dig som väljer att stanna hemma.

Webbkamera

I en del kurser sker kontakten mellan lärare och studenter via webbkamera. Med hjälp av webbkameran kan du se och höra alla dina kurskamrater och lärare.

Lärplattform

Universiteten och högskolorna använder sig av olika lärplattformar. En lärplattform är som ett klassrum i datorn. Där finns till exempel arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsforum och grupparbeten. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller samma byggstenar.

Studera på distans från utlandet

Alla utbildningar som inte kräver obligatorisk närvaro på en bestämd plats kan du läsa även om du bor i ett annat land. Det enda som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling. Du har också rätt till studiemedel på samma sätt som vid studier i Sverige.

Om du studerar från utlandet kan det vara bra att ta reda på om utbildningen innehåller andra obligatoriska moment, till exempel webbmöten. Den typen av tidsbestämda möten kan infalla mitt i natten om du befinner dig i en helt annan världsdel. Ta också reda på vad som är ett godkänt ställe att vara på om tentamen ska göras på plats, det kan till exempel vara ett svenskt konsulat eller en svensk ambassad.

Nätkurser som är öppna för alla (moocs)

Flera svenska universitet och högskolor ger moocs (Massive Open Online Courses) som är öppna nätkurser för alla, oavsett tidigare förkunskaper. Du kan inte räkna in en mooc i din examen eller få högskolepoäng för kursen.

Moocs

 

Sidan uppdaterades 2023-06-15

Anmäl dig till en distansutbildning