Du behöver ha tillgång till dator och internet. Det finns distans­utbildningar som har obligatoriska träffar. Det finns också distans­utbildningar helt utan träffar.

Vissa distansutbildningar är helt webbaserade. Då behöver du inte resa till universitetet, högskolan eller ett lärcentrum, varken för introduktions- eller tentamens­tillfällena.

Andra utbildningar har obligatoriska fysiska träffar eller virtuella möten över nätet.

Ta reda på upplägget för distans­utbildningen du vill söka till innan du gör din anmälan.

En del distansutbildningar har obligatoriska träffar. Universitetet eller högskolan bestämmer hur många obligatoriska möten utbildningen ska ha. Ta reda på vad som gäller för utbildningen du är intresserad av innan du anmäler dig. Vid obligatoriska träffar får du själv bekosta eventuella resor.

På en del distansutbildningar anordnas frivilliga träffar. Du behöver inte delta i dessa träffar utan informationen som ges ska även finnas tillgänglig på annat sätt för dig som väljer att stanna hemma.

När du läser en distansutbildning behöver du i de flesta fall en dator och tillgång till internet. För en del kurser kräver universitetet eller högskolan att du har tillgång till vissa i förväg bestämda datorprogram. I andra fall får du de datorprogram du behöver av universitetet eller högskolan.

Webbkamera

I en del kurser sker kontakten mellan lärare och studenter via webbkamera. Med hjälp av webbkameran kan du se och höra alla dina kurskamrater och lärare.

Det finns lärcentrum att besöka om du studerar på distans. Lärcentrum är mötesplatser för alla som vill studera och kompetensutveckla sig. Där finns tillgång till vägledning, lokaler, datorer med internetuppkoppling, videokonferens, webbkameror, skrivare samt möjlighet att kopiera.

Ofta kan du skriva dina salstentor på ett lärcentrum. Lärcentrum kan i de flesta fall ge dig tillgång till lokaler och utrustning utanför kontorstid.

Hitta ditt närmaste lärcentrum på Nitus.se

Universiteten och högskolorna använder sig av olika lärplattformar. En lärplattform är som ett klassrum i datorn. Där finns till exempel arbetsuppgifter, klasslistor, diskussionsforum och grupparbeten. Alla lärplattformar är lite olika uppbyggda men innehåller samma byggstenar.

Alla utbildningar som inte kräver obligatorisk närvaro på en bestämd plats kan du läsa även om du bor i ett annat land. Det enda som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling. Du har också rätt till studiemedel på samma sätt som vid studier i Sverige.

Om du studerar från utlandet kan det vara bra att ta reda på om utbildningen innehåller andra obligatoriska moment, till exempel webbmöten. Den typen av tidsbestämda möten kan infalla mitt i natten om du befinner dig i en helt annan världsdel. Ta också reda på vad som är ett godkänt ställe att vara på om tentamen ska göras på plats, det kan till exempel vara ett svenskt konsulat eller en svensk ambassad.

Flera svenska universitet och högskolor ger mooc-kurser (Massive Open Online Courses) som är öppna nätkurser för alla, oavsett tidigare förkunskaper. Du kan inte räkna in en mooc-kurser i din examen eller få högskolepoäng för kursen.

Mooc-kurser

Sidan uppdaterades 2024-01-12

Anmäl dig till en distansutbildning