Universitet och högskola är inte den enda vägen för dig som vill plugga vidare. Kanske passar en yrkes­högskole­utbildning eller en utbildning på folkhögskola dig bättre?

Vill du skaffa dig behörighet för att kunna studera på ett universitet eller en högskola, komplettera några ämnen eller helt enkelt förbättra dina kunskaper? Då är några av dessa alternativ de vanligaste:

  • Vuxenutbildning
  • YH-utbildning (Yrkeshögskolan)
  • Folkhögskoleutbildning

Vuxenutbildning

Svensk vuxenutbildning anordnas i många olika former och av många olika utbildningsanordnare. Den består av alltifrån statlig och kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.

  • Kommunal vuxenutbildning (komvux)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Särvux, vuxenutbildning för personer med särskilda behov
  • Svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Det finns grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar den nioåriga grundskolan.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen ska ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar gymnasieutbildningen för ungdomar. Utbildningen består av kurser på olika nivåer. Du får betyg efter varje avklarad kurs.

Många läser på komvux för att bli behöriga för studier på universitet eller högskola. På komvux kan du läsa in både grundläggande och särskild behörighet.

Behörighet

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är den eftergymnasiala utbildningsform som mest liknar högskoleutbildning. De anordnas av privata företag, kommuner, landsting och högskolor i samverkan med arbetslivet. Utbildningarna har stark arbetslivsanknytning och kombinerar studier med praktik.

Behörigheten till yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans och en del utbildningar kräver även särskilda förkunskaper. Det kan till exempel handla om vissa kurser på gymnasiet eller viss arbetslivs­erfarenhet.

En genomförd YH-utbildning leder antingen till en yrkes­högskole­examen (minst ett års studier) eller en kvalificerad yrkes­högskole­examen (minst två års studier).

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) granskar utbildningarnas kvalitet, tar fram statistik och följer upp utbildningars resultat.

Myh.se

Sök yh-utbildningar på yrkeshogskolan.se

En veckas heltidsstudier på yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng. Ett års studier motsvarar 200 YH-poäng.

Det är upp till varje högskola att besluta om du kan tillgodoräkna dig poäng från en yrkes­högskole­utbildning och i så fall hur mycket av YH-poängen som kan till­godo­räknas. YH-poängen är inte kopplade till högskolepoäng.

Konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform. Utbildningarna finns inom bland annat dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av privata utbildningsarrangörer men står under statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag.

Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan, på till exempel konst-, musik- eller teaterhögskolor. Andra leder direkt till ett yrke, som exempelvis dansare, designer eller musikalartist.

Inom konst- och kulturutbildningarna finns det även kortare kurser som ger fördjupning eller inspiration inom ett område. Sådana kurser finns till exempel inom stickning, smide eller folkdans.

Längden på konst- och kultur­utbildningar varierar och de längre utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Hitta konst- och kulturutbildningar på konstkulturutbildning.se

Folkhögskola

På folkhögskolan läser du kurser som kan vara allt från ett år till kortare sommarkurser. Du måste vara över 18 år för att få läsa på folkhögskola och vissa kurser går att läsa på distans.

Det kostar inget att studera på folkhögskola, men du måste betala för kurslitteratur, material, mat och eventuellt boende. Du kan ansöka om studiemedel från CSN.

Hitta folkhögskoleutbildningar på folkhogskola.nu

CSN:s information om studiemedel

Kurserna kan se olika ut

Du kan läsa två olika slags kurser, allmänna eller särskilda. Varje folkhögskola bestämmer själva vilka kurser de vill ge och lägger fritt upp sin undervisning.

Allmänna kurser är ett alternativ till komvux. Det är kurser du kan läsa om du vill skaffa dig behörighet för studier på ett universitet eller en högskola. Kurserna motsvarar och ger samma behörighet som grund­skolan eller gymnasieskolan. Efter avslutad kurs får du ett så kallat studieomdöme.

Behörighetsregler för dig som går eller har gått på folkhögskola på Antagning.se

Särskilda kurser är inriktade mot specifika intresseområden eller yrken, till exempel musik, konst och fritidsledare. Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis eller ett kursintyg.

Om du går på folkhögskola för att läsa vidare på högskolan så är det viktigt att du dessutom skriver högskole­provet.

På många utbildningar blir det väldigt få platser till dem som bara söker med intyg från folkhögskola. Om du har skrivit högskoleprovet så konkurrerar du både i högskole­provs­gruppen och i folkhögskole­gruppen.

Högskoleprovet

Sidan uppdaterades 2024-02-14