För antagning till en forskarutbildning krävs en grundläggande behörighet, men högskolorna kan också ställa egna särskilda behörighetskrav för utbildningen.

För att antas på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha angivit, samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Forskarutbildningar/tjänster publiceras direkt på högskolornas webbplatser. Det är också direkt till högskolan som du ansöker om att antas till en utbildning/tjänst på forskarnivå. Därför kan ansökan till en utbildning på forskarnivå skilja sig åt mellan högskolorna. Den ska ofta göras på speciella blanketter. Institutionssekreteraren eller annan ansvarig person för forskarutbildningen kan ge besked om detta.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor

Allmän behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå innebär

  1. en avlagd examen på avancerad nivå
  2. minst 240 avklarade högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller
  3. i huvudsak motsvarande kunskaper förvärvade på något annat sätt, inom eller utom landet.

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten kan varje högskola ställa egna krav på särskild behörighet. Dessa krav skiljer sig stort mellan ämnen och högskolor. Kraven ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan gälla kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande, särskild yrkeserfarenhet, språkkunskaper eller andra villkor.

Information om krav på särskild behörighet ska finnas i den allmänna studieplanen för respektive ämne. Kontakta institutionen där du vill forska om du vill veta mer om särskild behörighet och andra antagningskrav.

Sidan uppdaterades 2023-10-08