För att motverka fusk under högskoleprovet kan en ordningsvakt kontrollera att du inte har några otillåtna elektroniska hjälpmedel.

Från och med hösten 2023 är det utökade kontroller vid högskole­provet. En ordningsvakt kan kontrollera med metalldetektor eller liknande att du inte har några otillåtna elektroniska hjälpmedel när du går in i eller ut från prov­salen – maximalt två gånger under samma provdag. Kontrollen liknar den säkerhetskontroll du får gå på igenom på flygplatser när du ska ut och resa.

Inget provresultat om du vägrar

Om du inte går med på att bli kontrollerad vid in- eller ut­passering får du inte fortsätta skriva provet och du förlorar resultaten på de provpass du redan har skrivit. Om du vägrar att bli kontrollerad vid utpassering blir du dessutom avstängd från att skriva provet under två år.

Om metalldetektorn ger utslag

Ger metalldetektorn utslag kommer ordningsvakten kroppsvisitera dig genom att känna utanpå dina kläder och kontrollera vad du har i dina fickor. Den ordnings­vakt som kroppsvisiterar dig måste ha samma juridiska kön som du.

Otillåtet elektroniskt hjälpmedel

Ordningsvakter får ta hand om alla upptäckta otillåtna elektroniska hjälpmedel som skulle kunna användas vid fusk på högskole­provet. Du har rätt att få ett kvitto på att föremålet har tagits om hand och du får tillbaka det när prov­dagen är slut. Om UHR bedömer att föremålet kan tas i beslag enligt rättegångsbalken (1942:740) är det polisen som prövar frågan.

UHR kommer även med stöd av högskoleförordningen (1993:100) fatta beslut om du har använt otillåtna hjälpmedel eller har försökt att vilseleda vid hög­skole­provet. Det innebär att du inte får något resultat och att du stängs av från att skriva provet under en period av två år från och med den aktuella provdagen.  

Vid funktionsnedsättning eller medicinska skäl

Om du på grund av en funktions­nedsättning eller av medicinska skäl har behov av hjälpmedel som kan ge utslag vid en in- och utpasseringskontroll kan du behöva genomgå en extra kontroll i ett avskilt utrymme. Den extra kontrollen sker med hand­hållen metalldetektor och du kan då visa ditt hjälpmedel. Om du enkelt kan ta av och lägga ditt hjälp­medel åt sidan behöver du inte genomgå en extra kontroll i ett avskilt utrymme.

Om du har behov av hjälpmedel som kan ge utslag vid en in- och utpasseringskontroll ska du anmäla det till UHR senast tre veckor innan provet genomförs. 

Anmälan gör du här:

Anmälan om hjälpmedel som ger utslag i metalldetektorer på Uhr.se

Lagen om in- och utpassering vid högskoleprovet

Här hittar du länkar till bland annat den nya lagen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Lagen om in- och utpasseringskontroller vid hög­skole­provet (2022:1011)

UHR:s föreskrifter om in och utpasseringskontroller vid högskoleprovet 

27 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)

7 kap. 21 a § högskoleförordningen (1993:100)

Sidan uppdaterades 2024-06-20