Det är dina meriter som avgör om du kommer in på högskoleutbildning. Det kan till exempel vara betyg från gymnasiet, resultat på högskoleprovet eller omdöme från folkhögskola.

När det är fler sökande än det finns platser görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Dina meriter avgör vilken eller vilka urvalsgrupper du hamnar i. Om du har flera olika meriter, till exempel både betyg och högskoleprovet, kan du placeras i flera urvalsgrupper samtidigt. Att placeras i flera grupper ger dig större chans att komma in.  

Urval utifrån tre principer

Urvalet görs utifrån följande tre principer:

  • Betyg. Här finns 3 urvalsgrupper: Direktgruppen (BI), kompletteringsgruppen (BII) och folkhögskolegruppen (BF). Minst en tredjedel av platserna tillsätts härifrån.
  • Högskoleprovet (HP). Minst en tredjedel av platserna tillsätts härifrån.
  • En grupp som högskolan själv bestämmer reglerna för.

För dig med studieomdöme från folkhögskola

Du som söker till högskolan med ett studieomdöme från en folkhögskola bör också skriva högskoleprovet. Många utbildningar har väldigt få platser till dem som bara söker med studieomdöme från folkhögskola. Om du har skrivit högskoleprovet konkurrerar du både i högskoleprovsgruppen och i folkhögskolegruppen. Du ökar därmed dina chanser att bli antagen.

Högskoleprovet

Urval vid lika meriter i de olika grupperna

Om flera sökande har lika meriter kan universitetet eller högskolan använda prov (till exempel högskoleprovet), intervjuer eller lottning för att skilja sökande åt i betygsgruppen. Ett resultat från högskoleprovet kan öka dina chanser att komma in. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Vid samma resultat i högskoleprovsurvalet används lottning.

Platsfördelning och urval, Antagning.se

 

Sidan uppdaterades 2024-03-20

Jämförelsetal

Reglerna för hur du räknar ut ditt jämförelsetal är olika beroende på om du har avgångs­betyg, slutbetyg utfärdade innan 2010, slutbetyg utfärdade efter 2010 eller gymnasie­examen. Ditt jämförelsetal kan påverkas av kompletterande betyg.

På Antagning.se finns information om vad som gäller beroende på vilken betygs­typ du har. Där hittar du även en funktion där du kan räkna ut ditt jämförelse­tal.

Detta gäller för den typ av betyg du har

Meritvärde

När du söker en utbildning vid en hög­skola eller ett universitet konkurrerar du om en plats med ditt meritvärde. Ditt merit­värde är ditt jämförelse­tal plus eventuella merit­poäng. Merit­värdet kan bli olika beroende på behörighets­kraven på de utbildningar du söker.

Meritpoäng

Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du har läst vissa specifika kurser på gymnasiet, till exempel moderna språk och matematik. Om du har möjlighet att tillgodo­räkna dig merit­poäng och hur de tillgodo­räknas beror på när du gick i gymnasiet. På Antagning.se finns information om vad som gäller för din betygs­typ.

Detta gäller för den typ av betyg du har