Här hittar du datum för kommande högskole­prov, när du kan anmäla dig och hur du betalar. Kontrollera att du har legitimation som är giltig vid provtillfället.

Om du har en funktions­nedsättning eller diabetes och vill ha anpassning vid provet, behöver du läsa noga vad som gäller och vad du ska göra.

Provdatum och anmälnings­period 2024

Prov­tillfälle

Prov­­dag

Anmälan

Höst 2024 20 oktober  13-20 augusti

Anmälan

När anmälan är öppen gör du den på Hogskoleprov.nu
Läs först igenom viktig information på den här sidan. 

Det går inte att anmäla sig när anmälan är stängd.

Viktigt vid anmälan

Har du svenskt personnummer anmäler du dig med ditt svenska personnummer.

Är du utländsk medborgare utan svenskt person­nummer, anmäler du dig med ditt födelsedatum. Du behöver också ange ditt passnummer eller id-nummer vid anmälan.

Om du behöver anpassning är det viktigt att du klickar i detta vid anmälnings­tillfället. Du hittar mer information under rubriken "Provet för dig som har funktions­ned­sättning eller diabetes" på den här sidan.

Anmälan om du har skyddad identitet

Du med skyddad identitet går in på anmälningssidan till högskoleprovet (Hogskoleprov.nu) och väljer ”Skapa konto”. Där markerar du alternativet ”Jag har skyddad iden­titet”. Du får då en länk som du följer där du kan fylla i din intresse­anmälan. Instruktioner om hur du betalar anmälningsavgiften skickas till dig så snart UHR kontrollerat din intresse­anmälan. Du behöver därför bevaka din mejl efter genomförd intresseanmälan.

Har du frågor om anmälan med skyddad identitet, kontakta: hpsekretess@uhr.se

Nej, det går inte att anmäla sig till högskoleprovet efter det att anmälan har stängt.

Om du har gjort ett namnbyte efter det att du gjorde din anmälan behöver du uppdatera ditt anmälningskonto.

Gå in på dina sidor – Mitt konto på Hogskoleprov.nu och välj Hämta uppgifterna igen så uppdateras ditt konto.

Observera att om du gör din uppdatering senare (veckan innan provet) måste du även kontakta UHR på registrator@uhr.se och meddela att du uppdaterat ditt konto.

Om för få personer har anmält sig till en provort kanske det inte blir något prov på den orten. Då flyttas du automatiskt till en provort som ligger nära den där du skulle ha skrivit.

Vem kan skriva höstens högskoleprov?

För att få skriva höstens högskoleprov måste du fylla minst 18 år under 2024, eller uppfylla vissa villkor.

Om du inte fyller minst 18 år under 2024 kan du ändå få skriva högskole­provet om;

  • du är elev i gymnasieskolan och läser på vårterminen det andra läsåret eller senare,

eller

  • du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från ett nationellt program i gymnasieskolan,

eller

  • du med godkänt resultat har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan.

Om du uppfyller minst ett av villkoren så kan du göra din anmälan på Hogskoleprov.nu

Du kan även behöva komplettera din intresse­anmälan med ett intyg. Om det är aktuellt för dig att komplettera får du information om att du måste komplettera i sam­band med att du gör din anmälan på Hogskoleprov.nu.

Du måste legitimera dig på provdagen

På provdagen måste du ha en giltig legitimation som stämmer med person­uppgifterna du fyller i när du anmäler dig. Observera att det kan ta tid att beställa nytt id-kort eller pass. Kontrollera giltighets­tiden noga och var ute i god tid!

Vad som räknas som giltig legitimation står under rubriken "Giltig legitimation och id-kort"

Betalning

Anmälningsavgiften är 550 kronor. Du kan betala med betalkort (samtliga Visa och Master Card kort inklusive Electron och Maestro) eller Swish.

Om du ångrar din anmälan eller inte kan komma på provdagen får du inte tillbaka anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan heller inte överföras till nästa prov­tillfälle eller till annan person.

Du kan själv byta provort i anmälan till högskoleprovet innan du har betalat anmälnings­avgiften. När anmälan har stängt eller om du har betalat anmälnings­­avgiften innan anmälan stängde kan du inte byta provort. Observera att du inte är garanterad den provort du väljer.

Du som anmält dig via Hogskoleprov.nu:

När betalningen har överförts skickas en bekräftelse till den e-post du har registrerat på ditt anmälningskonto. Betalnings­bekräftelsen är en kvittens på att du är anmäld och har betalt. Om du inte får bekräftelsen, kontrollera din mapp för skräppost och att du har rätt e-post angiven i ditt konto på Hogskoleprov.nu.

Du som är under 18 och har uppmanats att fylla i intresse­anmälan:

När du har fyllt i webbformuläret för intresseanmälan och skickat in dina uppgifter får du ett bekräftelsemail. 

Information om betalning kommer så snart UHR har kontrollerat de uppgifter du har lämnat. Det kan ta upp till en vecka efter det att du lämnade din intresseanmälan.

Om du har skyddad identitet:

Efter att du anmält dig genom webbformuläret kommer en bekräftelse på din anmälan. Svaret kan dröja något.

Information om betalning kommer så snart UHR har kontrollerat de uppgifter du har lämnat. Det kan ta upp till en vecka efter det att du lämnade din intresseanmälan.

Om du har haft problem vid anmälan och tror att avgiften har dragits flera gånger skickar du ett ärende till UHR. Klicka på ”Kontakta oss” som finns längst ner i högra hörnet på ditt anmälningskonto. Förklara vad som har hänt. UHR kontrollerar dina uppgifter och betalar tillbaka det överskjutande beloppet om betalningen gjorts fler än en gång. 

Kontakta UHR när avgiften dragits flera gånger

 

Provet för dig som har funktions­nedsättning eller diabetes

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes kan universitetet eller hög­skolan utreda om det är möjligt att anpassa provsituationen för dig och dina behov. Därför är det viktigt att du kontaktar universitetet eller högskolan i god tid före sista anmälningsdag.

Senast sista anmälningsdag måste du ladda upp ditt intyg på det konto du skapade när du anmälde dig. Intyg som laddas upp efter sista anmälnings­dag godkänns inte. Det är många som vill skriva högskole­provet och för att det ska finnas tillräckligt många lokaler, prov och personal som kan arbeta på provdagen startar förberedelser­na inför provdagen så snart anmälan stängt.

Högskoleprovet för dig med funktionsnedsättning

Högskoleprovet för dig med dyslexi

Högskoleprovet för dig med synskada

Kallelse innan provet skrivs

Du kan hämta din kallelse till högskoleprovet via ditt konto på Hogskoleprov.nu drygt en vecka före provdagen. Du får också kallelsen till din e-postadress. Kallelsen behöver du läsa igenom noga, den inne­håller information om var du ska skriva provet och vilka regler som gäller.

Logga in på Hogskoleprov.nu

Om du två dagar före provet fortfarande inte har fått kallelsen och inte heller ser kallelsen under ditt konto på Hogskoleprov.nu, kontakta det universitet eller den hög­skola som du har anmält dig till.

Kontaktuppgifter för högskoleprov på universitet och högskolor 

Sidan uppdaterades 2024-06-26