Högskoleprovet tar hela dagen. Här hittar du schema och information om hur provet går till. Tänk på att läsa din kallelse noga, komma i god tid och följa provpersonalens anvisningar under provdagen.

Schema för dagen

Tid Moment
08.10–08.30 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering. Inpasseringskontroller kan förekomma.
08.30–09.00 Introduktion
09.00–09.55 Provpass 1 
09.55–10.05 Legitimationskontroll
10.05–10.25 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
10.25–10.30 Introduktion, provpass 2
10.30–11.25 Provpass 2
11.25–11.35 Legitimationskontroll
11.35–11.55 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
11.55–12.00  Introduktion, provpass 3
12.00–12.55 Provpass 3
12.55–13.05 Legitimationskontroll
13.05–13.55 Lunch
Utpasseringskontroll kan förekomma.
13.55–14.00 Introduktion, provpass 4
14.00–14.55 Provpass 4
14.55–15.05 Legitimationskontroll
15.05–15.25 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
15.25–15.30 Introduktion, provpass 5
15.30–16.25 Provpass 5
16.25–16.35  Legitimationskontroll
16.35–16.55
Information till provdeltagare.
Utpasseringskontroll kan förekomma.

Dyslektiker och personer med synskada som ska skriva det anpassade provet har ett särskilt schema.

Du som skriver det anpassade provet skriver inget utprövningspass, utan fyra provpass som är 80 minuter långa. Hela provdagen är 8 timmar och 50 minuter lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160.

Tid Moment
08.30–08.45 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering. 
Inpasseringskontroller kan förekomma. 
08.45–09.20 Introduktion
09.20–10.40 Provpass 1
10.40–10.50 Legitimationskontroll
10.50–11.05 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
11.05–11.10 Introduktion, provpass 2
11.10–12.30 Provpass 2
12.30–12.40 Legitimationskontroll
12.40–13.35 Lunch
Utpasseringskontroll kan förekomma.
13.35–13.40 Introduktion, provpass 3
13.40–15.00 Provpass 3
15.00–15.10 Legitimationskontroll
15.10–15.25 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
15.25–15.30 Introduktion, provpass 4
15.30–16.50 Provpass 4
16.50–17.00 Legitimationskontroll
17.00–17.20 Information till provdeltagare.
Utpasseringskontroll kan förekomma.

Kallelse veckan före provet

Information om var du ska skriva provet finns i din kallelse. Läs noga igenom kallelsen. Den innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.

Kallelsen finns tillgänglig på ditt konto på Hogskoleprov.nu under fliken Kallelse cirka en vecka innan provdagen. Kallelsen skickas också till din e-post. 

Om du som är anmäld inte har fått din kallelse samma vecka som provet ska du ta kontakt med UHR via ett formulär.

Kontakta UHR 

Kom i god tid och följ provpersonalens instruktioner

Du får bara skriva i den provlokal du har blivit kallad till.

Kom i tid. Du blir inte insläppt i lokalen efter det att provet har startat.

Du får inte lämna provlokalen under pågående provtid. Om du lämnar lokalen i alla fall, räknas resultatet från det provpasset bort.

In- och utpasseringskontroller

Sedan hösten 2023 sker det utökade kontroller under högskole­provet. En ordningsvakt kan kontrollera att du inte har några otillåtna elektroniska hjälpmedel när du går in eller ut från prov­salen. 

Information om hur in- och utpasseringskontroller går till

Giltig legitimation och id-kort

För att få skriva provet måste du alltid kunna visa giltig legitimation. Din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. Det är inte möjligt att legitimera sig med elektronisk legitimation.

Har du svenskt personnummer måste du visa giltig svensk legitimation på provdagen. Ditt personnummer måste framgå och du kan därför inte legitimera dig med ett utländskt pass på prov­dagen. Endast fysiska id-­handlingar är giltiga. Digitala id-­kort gäller inte som legitimation då du ska skriva provet.

Följande handlingar är godkända som giltig legitima­tion:

 • Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)
 • Svenskt nationellt id-kort (LMA-kort och uppehålls­tillstånds­kort är inte godkända)
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, till exempel Skatteverket.

Är du utländsk medborgare utan svenskt person­nummer måste du legitimera dig med ditt giltiga utländska pass som är tydligt, inplastat och har text på engelska, franska eller spanska. Är du medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt person­nummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

Om du använder munskydd måste du ta av dig det helt en kort stund vid legitimationskontrollerna. Håll mun­skyddet i handen under tiden.

Hjälpmedel under provet

Tillåtna hjälpmedel

Du får ta med dig följande hjälpmedel:

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Vanlig rak linjal med markeringar för tum, cm och mm
 • Överstrykningspenna (neonpenna)
 • Vanliga, enkla öronproppar som finns på apotek. Du ska visa upp öronpropparna för provledaren på begäran.

Du använder öronproppar under eget ansvar. Du kan därför inte hävda att du inte har delgivits information på grund av att du inte hörde med öronpropparna isatta. Det kan till exempel gälla informationen som provledaren lämnar när 5 minuter av provtiden kvarstår.

Ej tillåtna hjälpmedel

Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information är inte tillåtna. Smarta klockor (smart watches) är inte tillåtna. Hörlurar är inte tillåtna. 

Du får inte heller äta eller dricka under själva provpassen, men det går förstås bra under rasterna.

Har du diabetes eller andra medicinska skäl som gör att du behöver en anpassning av provsituationen?

Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, som gör att du behöver en anpassning av prov­situationen ska du ange det när du anmäler till högskoleprovet. I samband med anmälan laddar du också upp intyg som styrker ditt behov av anpassning. Universitetet eller högskolan utreder om det är möjligt att anpassa provsituationen för dig och dina behov. 

För dig som är diabetiker kan det handla om att behöva äta eller dricka under provpassen och att kunna ta med nödvändig mät­utrustning. Har du frågor om anpassningen av provsituationen kan du vända dig till det universitet eller den högskola du anmält dig till.

Fem provpass

Högskoleprovet är indelat i fem provpass. Varje pass är 55 minuter långt. Du kommer att skriva två kvantitativa provpass, två verbala provpass och ett utprövningspass. Ingen vet i förväg i vilken ordning passen kommer.

Högskoleprovets olika delar

Svarshäften

Du markerar dina svar i svarshäftet. Det är bara det du skriver i svars­häftet som ger dig ett resultat. Dina svar ska föras in på blanketten inom provtiden. I början av prov­dagen informerar prov­ledaren om hur provet går till och vilka regler som gäller. I svars­häfte ska du också på förstasidan (0-sidan) fylla i person­uppgifter och utbildnings­bakgrund.

Rätt sätt att fylla i personnummer eller födelsenummer i svarshäftet

Om du har svenskt personnummer ska du i svarshäftet skriva in år, månad, dag och de fyra sista siffrorna samt fylla i markeringar under varje siffra i personnumret.

Om du saknar svenskt person­nummer så ska du i svarshäftet skriva in år, månad och dag när du är född samt fylla i markeringar under varje siffra i födelsedatumet. Det är på samma rader som för personnummer men de fyra sista ska lämnas tomma. Sedan gör du en markering i rutan ”Markera i denna ruta om du saknar svenskt personnummer”.

Du måste också komma ihåg ditt svarshäftesnummer om du vill få ut ditt högskoleprovsresultat.

Fusk polisanmäls

Om du fuskar eller bryter mot de regler som finns skriver din prov­ledare en anmärkningslapp. Provledaren ska berätta för dig att du har fått en anmärkning och du har även rätt att läsa det hen har skrivit. Om du till exempel fortsätter att skriva efter provtidens slut, räknas resultatet från det provpasset bort.

Om du använder otillåtna hjälp­medel eller fuskar på något annat sätt, får du hela ditt prov­resultat ogiltigförklarat. Du kan också bli polisanmäld och avstängd från att göra provet under två år. Inget hjälpmedel får vara sådant att det kan lagra, innehålla eller inhämta information.

Om du låter någon annan skriva högskoleprovet åt dig, så gör ni er båda två skyldiga till osant intygande. Det är ett åtalbart brott som polisanmäls och som kan resultera i avstängning från att genomföra provet under två år. Vid misstanke kan efterhandskontroll av identitet genomföras i form av handstilsundersökning.

Ser du som provdeltagare någonting misstänkt under prov­dagen, prata med provledaren eller be att få komma i kontakt med huvudprovledaren för att berätta vad du har sett.

Sidan uppdaterades 2024-01-15

Tips för provdagen

 • Lyssna på provledarens anvisningar under provdagen.
 • Läs noggrant igenom de instruktioner som finns på första sidan av provhäftena.
 • Läs noga igenom uppgifter, svarsförslag och övrig information.
 • Fastna inte på uppgifter som verkar svåra att lösa, gå hellre tillbaka till dem.
 • Våga gissa! Du får inga minuspoäng om du svarar fel.
 • Kolla att du har markerat i rätt ruta i svarshäftet, speciellt om du hoppat över uppgifter.
 • Det kan hjälpa att anteckna nyckelord i provhäftet. Observera att du inte får anteckna i svarshäftet.
 • Bry dig inte om de andra i salen utan koncentrera dig på dina lösningar.
 • Om du har tid kvar — kontrollera att du har svarat på alla frågor.
 • Ät och koppla av under rasterna och lunchen, så att du orkar hela dagen. Du får inte äta och dricka under provpassen.