Här hittar du yrkesämnen inom tågteknikutbildningen. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika typer av elektroniksystem och deras komponenter samt hur de samverkar i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om komponent- och kretsmätningar samt om felsökning, funktionskontroll och driftsättning av kompletta elektroniska applikationer i spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom komponent- och kretsmätningar i elektroniksystem och deras komponenter samt inom felsökning, funktionskontroll och driftsättning av kompletta elektroniska applikationer i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika kraft- och drivsystem samt hur dessa styrs i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om installation och driftsättning av motorer för olika driftarter i spårfordon samt om underhåll av elkraft- och elmotordrivsystem.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) vid arbete med installation och driftsättning av motorer för olika driftarter i spårfordon samt vid underhåll av elkraft- och elmotordrivsystem.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om elektriska kretsar och deras komponenter och hur de samverkar i spårfordon samt om uppkomsten av störningar inom och mellan elsystem i spårfordon och spårområden.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om komponent- och kretsmätningar i elektriska kretsar och deras komponenter samt om felsökning och avhjälpning av fel i elektriska kretsar och deras komponenter i spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom komponent- och kretsmätningar i elektriska kretsar och deras komponenter samt inom felsökning och avhjälpning av fel i elektriska kretsar och deras komponenter i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om spårfordonsdatorer samt hur dessa fungerar och samverkar med system och komponenter i olika spårfordonstyper.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om installation, driftsättning och underhåll samt provning av system och komponenter i spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom installation, driftsättning och underhåll samt provning av system och komponenter i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om spårfordons olika system och deras komponenter samt hur dessa fungerar och samverkar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom felsökning och avhjälpning av fel i spårfordons olika system och komponenter.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om trafikövervaknings- och signalsystem för spårfordon, deras komponenter och funktion samt om krav på trafikövervaknings- och signalsystem för säker, effektiv och tillförlitlig drift.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om underhåll av trafikövervaknings- och signalsystem och deras komponenter i spårfordon.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom underhåll av trafikövervaknings- och signalsystem och deras komponenter i spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om arbetsprocesser, arbetsmetoder och riskbedömningar vid inspektioner, kontroller och underhåll av spårfordon samt om utrustning, verktyg och material som används i arbetet.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om pneumatiska system och deras komponenter i spårfordon samt om sammanfogning av olika material.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom inspektioner, kontroller och underhåll av spårfordon samt vid sammanfogning av olika material.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om järnvägsbranschen och dess roll i samhället samt om förebyggande och avhjälpande underhåll av spårfordon.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om spårfordon, deras funktion och uppbyggnad, huvudkomponenter och användningsområden samt kunskaper om arbetsrutiner, verktyg och utrustning i en spårfordonsverkstad.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom förebyggande och avhjälpande underhåll av spårfordon.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se