Här hittar du yrkesämnen inom sjöfartsutbildningen. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om matrosers arbetsuppgifter, om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom däcksavdelningen på ett fartyg, om miljö- och säkerhetsrisker vid framförandet av fartyg samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda bransch-, säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom drifts- och underhållsarbete inom ett fartygs däcksavdelning, inom vakthållning på fartyg och inom förtöjning, lastning och lossning samt vid sjöklargöring efter hamnbesök.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vakthållning som befäl, navigation, VHF-kommunikation, miljö- och säkerhetsrisker vid framförandet av fartyg samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar sjöfarten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda bransch-, säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) som fartygsbefäl enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar sjöfarten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika fartygstypers konstruktion och om hur säker lasthantering utförs på olika fartygstyper samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda bransch-, säkerhets- och miljökraven) inom lasthantering på fartyg.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om verkstadsarbete, underhåll och reparationer av teknisk utrustning ombord.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom verkstadsarbete, underhålls- och reparationsarbete.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vakthållning som befäl, maskinteknik, miljö- och säkerhetsrisker i samband med driften av ett fartyg samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar sjöfarten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och samt identifieraresurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda bransch-, säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) som maskinbefäl, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar sjöfarten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om befaren maskinpersonals arbetsuppgifter, om den maskinella och eltekniska utrustning som finns på ett fartyg, om miljö- och säkerhetsrisker i samband med driften av ett fartyg samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda bransch-, säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom drift och underhåll samt reparationer av fartygets huvud- och hjälpmaskiner med tillhörande utrustning och andra maskiner på fartyget.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om säkerhets- och miljöskyddsorganisationen i rederier och på fartyg, om sjöfartsskydd, om den teknik, utrustning och de metoder som används på fartyg för att förhindra och hantera nödsituationer ombord samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda bransch- säkerhets-, kvalitets-, arbetsmiljö- och miljökraven) inom säkerhets-, arbetsmiljö-, miljöskydds- och sjöfartsskyddsarbete på fartyg enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se