Här hittar du ämnen inom yrkesdansarutbildningen. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med examensmål

Obligatoriskta ämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om koreografiska arbetsprocesser från idé fram till det sceniska framförandet, inklusive olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition inom den klassiska baletten, eller den samtida dansen.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets och kvalitetskraven) avseende yrkesmässigt förhållningssätt och frågor som rör arbetsmiljö i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur anatomi och ergonomi påverkar kroppen och den danstekniska träningsprocessens delar inom den klassiska baletten, eller den samtida dansen i kombination med en annan genre.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om dansträningsprocessens olika delar däribland spatial och musikalisk lyhördhet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven) avseende etiska normer och yrkesmässigt förhållningssätt i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur anatomi och ergonomi påverkar kroppen och den danstekniska träningen inom den klassiska baletten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den danstekniska träningsprocessen samt improvisation inom klassisk balett.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den danstekniska processen.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) avseende yrkesmässigt förhållningssätt och frågor som rör arbetsmiljö i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur levnadsvanor, hälsa, anatomi och ergonomi påverkar kroppen och den danstekniska träningen inom den klassiska baletten, eller den samtida dansen, i kombination med en annan genre för att uppnå en hållbar prestationsutveckling.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om dansträningsprocessens olika delar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven) avseende etiska normer och yrkesmässigt förhållningssätt i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur anatomi och ergonomi påverkar kroppen och den danstekniska träningen inom samtida dans.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den danstekniska träningsprocessen samt improvisation inom samtida dans.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den danstekniska processen.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) avseende yrkesmässigt förhållningssätt och frågor som rör arbetsmiljö i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om koreografiska arbetsprocesser från idé fram till det sceniska framförandet, inklusive olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition inom den klassiska baletten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den danstekniska träningen inom den klassiska baletten, samt pas de deux.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) avseende yrkesmässigt förhållningssätt, frågor som rör upphovsrätten och arbetsmiljö i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3).

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om koreografiska arbetsprocesser från idé fram till det sceniska framförandet, inklusive olika metoder när det gäller tolkning, improvisation och komposition inom den samtida dansen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den danstekniska träningen inom den samtida dansen samt partnering.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- kvalitets- och miljökraven) avseende yrkesmässigt förhållningssätt, frågor som rör upphovsrätten och arbetsmiljö i relation till scenisk verksamhet. (UHRFS 2024:3). 

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se