Nu finns ett nytt omställnings­studiestöd för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det ger dig möjlighet att studera på hel­tid i 44 veckor samtidigt som du kan få 80 procent av din lön i bidrag. Det går också bra att välja studier på deltid.

Från den 1 april går det att söka omställnings­studie­stöd för studier i Sverige som börjar 1 juli–31 december 2024.

Vad är omställnings­studiestöd?

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd. Det riktar sig till dig som redan är etablerad och har aktuell förankring på arbets­marknaden och vill höja din kompetens med hjälp av en utbildning.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 % av din lön, dels av ett lån som du själv bestämmer om du vill använda eller inte. Du kan studera 44 veckor på heltid och få stödet, eller längre om du väljer att studera på deltid.

Studiestödet hanteras av CSN, Centrala studienämnden och är en del av ett större omställningspaket initierat av regeringen. Det omfattar även omställnings- och kompetens­stöd från en omställnings­organisation. 

Vem kan få omställnings­studiestöd?

Du som är eller nyligen har varit anställd eller egenföretagare kan få omställningsstudiestöd. Det ger dig möjlighet att kompetensutveckla dig eller helt byta bransch efter en utbildning. De här sakerna ska vara uppfyllda innan du ansöker om omställningsstudiestöd:

 • Du ska vara 27-62 år.
 • Du ska ha arbetat sammanlagt minst 8 år de senaste 14 åren och minst 12 månader de senaste 24 månaderna.
 • Du ska läsa en utbildning som stärker din ställning på arbets­marknaden.
 • Utbildningen du vill gå ska ge rätt till studiestöd.

Testa om du uppfyller de grundläggande villkoren för att få omställningsstudiestöd.

Du gör testet i CSNs tjänst.

Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstudiestöd?

Alla utbildningar som ger rätt till studie­medel ger också rätt till omställningsstudiestöd, under förutsättning att den kommer att stärka din ställning på arbets­marknaden. Även utbildningar som en omställningsorganisation köper in kan ge rätt till omställnings­studiestöd.

Det här gäller för att en utbildning ska omfattas av omställnings­studie­stödet:

 • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.
 • Utbildningen kan ges på hel- eller deltid, men du måste studera på minst 20 procent.
 • Om du är under 40 år får utbildning­en inte vara längre än 80 veckor (räknat på heltidsstudier).
 • Utbildningen ska ge rätt till studiemedel eller vara köpt av en omställningsorganisation.
 • Du behöver inte vara antagen till utbildningen innan du ansöker.

Hur ansöker du om omställningsstudiestöd?

Det är två ansökningsomgångar per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera. Du kan söka omställnings­studiestöd för upp till ett år i samma ansökan.

 • Från och med den 1 april kan du ansöka om du vill få omställnings­studiestöd för en period som börjar någon gång mellan den 1 juli och den 31 december i år.
 • Från och med den 1 oktober kan du ansöka om du vill få omställnings­studiestöd för en period som börjar någon gång mellan den 1 januari och den 30 juni nästa år.

Ansökningarna hanteras i den tur­ordning de kommer in till CSN och så länge pengarna räcker.

CSN tipsar om hur du förbereder din ansökan

Du gör din ansökan i CSN:s tjänst Mina sidor. 

Tips! Innan du ansöker om omställnings­studiestöd är det bra om du tar reda på vilken omställnings­organisation du tillhör och tar kontakt med dem. De kan hjälpa dig och säkerställa att ditt utbildningsval stärker din ställning på arbets­marknaden och att du är behörig att söka utbildningen. Då ökar sannolik­heten att din ansökan blir komplett och handläggningen av ditt ärende går snabbare. 

Rådgivning och hjälp med ansökan via din omställningsorganisation

Kontakta din omställnings­organisation direkt för kostnadsfri studie- och yrkes­vägledning. De flesta omställnings­organisationer kan också hjälpa till att intyga att den utbildning du vill påbörja stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan du även få ett kompletterande studie­bidrag från dem. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om vad en omställningsorganisation är och hur du tar reda på vilken du tillhör.

Om omställningsorganisationerna på CSN:s webbplats

Omställningsorganisationen Trygghetsfonden, har tagit fram en ny tjänst för alla oavsett vilken omställningsorganisation du tillhör.

Tjänsten kan ge dig vägledning att avgöra om utbildningen kan stärka din ställning på arbetsmarknaden. Men den tar inte hänsyn till just dina individuella förutsättningar att bli attraktivare på arbetsmarknaden. Den ersätter inte heller omställningsorganisationens utlåtande vid ansökan om omställningsstudiestöd.

Tjänsten utbildningsprognos.se på Trygghetsfondens webbplats.

Väntar du på beslut efter ansökan om omställningsstudiestöd?

Det är CSN som hanterar ansök­ningarna om omställnings­studiestöd. På deras webbplats informerar de om vad du kan göra i väntan på besked.

Om väntetider i samband med omställningsstudiestöd

Sidan uppdaterades 2024-03-27