Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk när du kontaktar oss.

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. På Språkrådets webbplats kan du läsa mer om vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Språkrådet

En sammanfattning på minoritetsspråken av informationen på Studera.nu finns på följande sidor:

Sidan uppdaterades 2023-07-03