دانشگاه‌های سوئد هزاران دوره و برنامه را به زبان سوئدی و انگلیسی ارائه می‌دهند. دانشجویانی که هنوز به سطح مورد نیاز زبان سوئدی نرسیده‌اند (سوئدی 3، سطح سوئدی مورد آموزش در سال سوم دبیرستان) می‌توانند واحدهای خود را به زبان انگلیسی بگذرانند. زبان سوئدی برای مهاجران (SFI) برای مطالعات آموزش عالی الزامی نیست. شما می‌توانید کاتولوگ تمام دوره‌هایی که به زبان سوئدی تدریس می‌شود را در Antagning.se مشاهده کنید. شما می‌توانید این دوره‌ها را با استفاده از عملکرد " Jämför utbildning " (تنها به زبان سوئدی موجود است) در studera.nu مقایسه کنید. Universityadmissions.se حاوی کاتالوگ کامل دروسی است که به زبان انگلیسی تدریس می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که دوره‌هایی که به زبان انگلیسی تدریس می‌شود حداقل به تسلط به زبان انگلیسی نیاز دارد. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را در مورد الزامات تحصیل در وب‌سایت Antagning.se، Universityadmissions.se یا در وب‌سایت دانشگاهی که دوره را ارائه می‌دهد، مشاهده نمایید.

Page last updated 2015-09-30