ประเทศสวีเดนมีสถาบันระดับอุดมศึกษาประมาณ 50 แห่ง นับจากเมือง Kiruna ทางตอนเหนือจนถึงเมือง Malmö ทางใต้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาที่เป็นอิสระ (เอกชน) อยู่ประมาณสิบแห่ง ซึ่งได้รับอนุญาตให้มอบปริญญาบัตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการของสวีเดนที่เรียกว่า Swedish Higher Education Authority ให้มอบปริญญาบัตรสำหรับหลักสูตรของตน หน่วยงานนี้จะตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรของสถาบันนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรองคุณภาพ มีเพียงหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้มอบปริญญาบัตรได้

คุณอาจสังเกตเห็นว่าโบรชัวร์นี้ใช้คำว่ามหาวิทยาลัย (universitet) และวิทยาลัย (högskolan) สวีเดนมีทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพ ความแตกต่างจะอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา (PhD) ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาแรกแล้วได้ ในขณะที่วิทยาลัยไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยบางแห่งก็ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญาในการศึกษาวิจัยบางสาขา คำว่าสถาบันอุดมศึกษา (HEI) จะหมายถึงทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ในโบรชัวร์นี้ บางครั้งเราจะใช้คำว่ามหาวิทยาลัยเมื่อกล่าวถึงทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โปรดทราบว่าสถาบันการศึกษาทั้งสองประเภทใช้กฎข้อบังคับเดียวกัน

คำถามที่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมักถามบ่อย ๆ ก็คือมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยใดดีที่สุด ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุด นอกจากโปรแกรมที่เปิดสอนแล้ว ยังควรคำนึงถึงขนาดของมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง บรรยากาศ และปัจจัยอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าสำคัญ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งมีความเชี่ยวชาญในการศึกษาบางแขนงวิชา เช่น สาขาทางศิลป์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ หลายหลักสูตร โปรดตระหนักว่าคุณภาพของการศึกษาจะถูกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดย Swedish Higher Education Authority

นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาในสวีเดน ซึ่งบ่อยครั้งที่บริษัทเหล่านี้เรียกตนเองว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย แต่ยังมีมาตรฐานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการใด ๆ สถาบันเหล่านี้มักเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อมูลในโบรชัวร์นี้จะไม่กล่าวถึงสถาบันประเภทนี้ นอกจากนี้ คุณจะไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชนเหล่านี้ที่ studera.nu Antagning.se หรือ Universityadmissions.se

Page last updated 2015-09-30