การเงินของคุณในฐานะนักศึกษา

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่สวีเดนเป็นการศึกษาที่ฟรีสำหรับผุ้ที่มีสัญชาติในประเทศ EU/EES หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ที่ได้ใบอนุญาติให้อยู่อาศัยในสวีเดนก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครเรียน หรือค่าธรรมเนียมในการเรียน แม้แต่การศึกษาระดับปริญญาเอกก็ฟรีสำหรับทุกคน แต่ในฐานะนักศึกษาคุณก็จำเป็นต้องมีเงินค่าอาหาร, ที่พักอาศัย และตำราเรียน วิธีการที่ทำกันมากที่สุดเพื่อเอาตตัวรอดในเรื่องเศรษฐกิจการเงินในช่วงที่กำลังเรียนก็คือ การยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือในการศึกษาจาก คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาส่วนกลาง (Centrala studiestödsnämnden, CSN) เงินช่วยเหลือนี้จะประกอบด้วยเงินช่วยที่คุณไม่ต้องชำระคืน และเงินที่คุณสมัครใจกู้เพื่อการศึกษาซึ่งคุณต้องชำระคืนหลังจากจบการศึกษา

จำนวนเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีธนาคารหรือรายได้ของครอบครัวคุณจะไม่มีผลต่อสิทธิในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในการศึกษาของคุณ แต่มันมีขีดจำกัดว่าในครึ่งปีของการศึกษาคุณสามารถจะมีรายได้มากสุดเท่าไหร่ในขณะที่กำลังเรียน คุณไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการกู้เงินเพื่อการศึกษา แต่คุณจะต้องสอบให้ได้หน่วยกิตจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษานี้ ต่อไปทุกภาคเรียน กฎพิเศษมีใช้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติสวีเดน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีที่ www.csn.se

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เป็นเงินช่วยที่ได้มาจากการบริจาค หรือจากกองทุนช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ

คุณจะหาทุนต่างๆได้ที่ไหน?

คุณสามารถยื่นสมัครขอทุนได้โดยตรงกับผู้ที่แจกทุน ตัวอย่างเช่น วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย, สมาพันธ์, สมาคม, บัญชีธนาคารของทนายความ หรือบุคคลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับทุนต่างๆหาดูได้ที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย, กลุ่มชุมนุมทางศาสนา, โรงเรียน, จังหวัด และเขตการปกครอง ตามห้องสมุดมักจะมีหนังสือคู่มือเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ

ทุนสวนหนึ่ง ทุกๆคนสามารถจะสมัครขอได้ แต่ทุนส่วนใหญ่จะยื่นขอได้โดยผู้ที่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดครบตามที่ตั้งไว้เท่านั้น

นักศึกษาที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สวีเดน สามารถจะยื่นคำร้องขอทุนผ่านทางทางสถาบันต่างๆของสวีเดน และผ่านทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได้ คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinsweden.se.

การทำงานระหว่างที่เรียน

การเรียนเต็มเวลามักจะต้องใช้เวลามากพอๆกับการทำงานเต็มเวลา นั่นคือ  40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ นักศึกษาส่วนหนึ่งทำงานนอกเวลาในขณะที่เรียนด้วย แต่เวลาที่คุณไม่เข้าฟังการสอน คุณต้องสละเวลาส่วนใหญ่ของตนเองในการศึกษาด้วยตัวเองหรือกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน

ที่พักอาศัยของนักศึกษา

มีที่พักอาศัยแบบต่างๆ ให้คุณเลือก คุณสามารถที่จะเลือกอยู่ที่บ้านก็ได้ ถ้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของคุณอยู่ใกล้ๆ ไม่งั้นคุณสามารถจะเช่าอพาร์ทเม้นท์นักศึกษา หรือเช่าหอพักสำหรับนักศึกษา ถ้าคุณเช่าหอพักนักเศึกษา คุณจะมีห้องเป็นของตัวเองแต่ต้องใช้ครัวร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาที่เสนอบริการในแต่ละแห่งจะแตกต่างกันในแต่ละเมือง คุณหาข้อมูลคร่าวๆได้จากเว็บของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง คุณสามารถจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยนักศึกษาจากสภานักศึกษา หรือบริษัทที่อยู่อาศัยเอกชนด้วยก็ได้

อาจจะเป็นการไม่ง่ายในการที่จะหาที่พักอาศัยในระหว่างเรียน เป็นการสำคัญมากๆที่คุณจะต้องเริ่มหาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะศึกษาในเมืองใหญ่ๆ คุณหาข้อมูลที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทุกแห่งในสวีเดน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยได้ที่ Studera.nu

ชีวิตนักศึกษา

มีแหล่งการศึกษาหลายแห่งซึ่งมีสมาพันธ์นักศึกษาที่จัดและนำเสนอกิจกรรมต่างๆและประสพการณ์การเรียนรู้ในชีวิตมากมายขนานไปกับการศึกษา อาจจะเกี่ยวกับทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องวัฒนธรรมและการรื่นเริงไปจนถึงเรื่องการเมืองและการกีฬา  บ่อยครั้งที่สภานักศึกษาจะเป็นผู้จัดทำกิจกรรมต่างๆ สภานักศึกษาเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อสนองความสนใจของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเป็นสมาชิกได้ตามความสมัครใจ

ความช่วยเหลือระหว่างการศึกษา

ทุกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีการให้ความช่วยเหลือในการศึกษาในรูปแบบต่างๆ คุณสามารถจะได้รับความช่วยเหลือทุกอย่าง ตั้งแต่การพัฒนาเทคนิคในการเรียน, การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเตรียมพูดหน้ากรุ้ฟ โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าจ่ายในการรับความช่วยเหลือเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ในโปรแกรมหรือคณะวิชาอะไร ทุกคนจะได้รับการต้อนรับ

การศึกษาในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสวีเดนมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศเกี่ยวกับโครงการต่างๆในการศึกษา เวลาที่ใช้ในการศึกษาในต่างประเทศสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาที่สวีเดนของคุณ และจำนวนหน่วยกิตที่คุณได้เรียนในต่างประเทศจะถูกนับรวมด้วยเมื่อคุณกลับคืนสู่สวีเดน

การที่จะสามารถเข้าในโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศนี้ได้ คุณจะต้องได้รับเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของสวีเดนก่อน บ่อยครั้งที่คุณจะต้องได้หน่วยกิตการเรียนไปแล้วจำนวนหนึ่งที่สวีเดน ก่อนที่คุณจะไปศึกษาต่างประเทศ คุณสามารถจะจัดการ เรื่องการศึกษาในต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง ที่เรียกว่า นักศึกษาฟรีมูฟเว่อร์ (free-mover student)

คุณสามารถจะได้รับการช่วยเหลือ คือได้รับทุนและการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ คุณสามารถจะยื่นสมัครขอทุนต่างๆได้ด้วย ให้ติดต่อผู้ประสานงานการศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัยของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศมีที่ Studera.nu ด้วย

Erasmus+

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดชื่อ Erasmus+ เป็นโครงการของการศึกษาในยุโรปของประเทศในสหพันธ์ยุโรป(EU)  Erasmus+ ให้โอกาสคุณศึกษาต่างประเทศ 3-13 เดือน ในฐานะนักศึกษา Erasmus+ คุณสามารถจะเรียนระดับปริญญตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของ Erasmus+ ได้ที่ www.studera.nu.

Page last updated 2021-11-16