มหาวิทยาลัยสวีเดนเปิดสอนรายวิชาและโปรแกรมนับพันในภาษาสวีเดนและอังกฤษ นักเรียนที่ยังมีความรู้ภาษาสวีเดนไม่ถึงระดับที่กำหนด (ภาษาสวีเดน 3 ซึ่งเป็นระดับของภาษาสวีเดนที่สอนในปีที่ 3 ของโรงเรียนมัธยมปลาย) อาจเรียนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ Swedish for Immigrants (SFI) หรือภาษาสวีเดนสำหรับผู้ย้านถิ่นฐาน ไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณสามารถดูรายการรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนเป็นภาษาสวีเดนได้ที่ Antagning.se คุณสามารถเปรียบเทียบรายวิชาเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น "Jämför utbildning" (มีเป็นภาษาสวีเดนเท่านั้น) ได้ที่ studera.nu Universityadmissions.se มีรายการรายวิชาทั้งหมดที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่ารายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษมีข้อกำหนดระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการศึกษาได้ที่ Antagning.se หรือ Universityadmissions.se รหือที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

Page last updated 2015-09-30