Jaamacaddaha Swedish waxay bixiyaan kummanaan koorsooyin iyo barnaamijyo oo lagu bixiyo luqadda Swedish ka, iyo luqadda Ingiriiska. Ardayda aan weli si wanaagsan aan u baran heerka la isaga baahan yahay ee af Swedish ka (Swedish 3, heerka Swedish lagu dhiggo iskuullada sare ee 3 sanno) ayaa waxay baran karaan koorsooyinka luqadda Ingiriiska lagu bixiyo. Soo galootiga Swedish ka (SFI) ma ahan shuruudda tacliinta waxbarashada sare. Dhammaan koorsooyinka lagu bixiyo luqadda Swedish oo qoran waxaad ka heli kartaa bogga internetka Antagning.se. Koorsooyinka waad isku barbardhigi kartaa adiga oo isticmaalaya barta "Jämför utbilding" (waa afka Swedish ka kaliya) ee bogga studera.nu. Universityadmissions.se waxaa ku qoran koorsooyinka lagu bixiyo luqadda Ingiriiska oo dhammaystiran. Fadlan waxaad oggaataa in koorsooyinka lagu bixiyo luqadda Ingiriiska lagu dhigto shuruudaha ugu yar ee luqadda Ingiriiska. Wax badan oo ku saabsan shuruuddaha laga isaga baahan yahay ee waxbarashada waxaad ka heli kartaa Antagning.se, Universityadmissions.se, ama bogga internetka ee jaamacadda koorsada bixinaysa.

Page last updated 2015-09-30