Som journalist har han viss vana av att ta sig an uppdrag i ämnen som han på förhand inte behärskar. Men som jude med avlägsna rötter i Östeuropa kände han ändå till och var nyfiken på det nationella minoritetsspråket jiddisch.

Foto: Anders Hansson

- Därför tvekade jag inte när Sveriges Radio P1 hörde av sig och undrade om jag kunde göra en serie korta kulturprogram på jiddisch, berättar Thomas Lunderquist.

Språket är en traditionell bärare av det judiska kulturarvet, även om det till stor del försvann tillsammans med människorna som talade det i Förintelsen under andra världskriget.

- Det är ett språk som inte många talar till vardags. Några överlevande från kriget finns kvar, och deras barn som hört och kanske talat det hemma under uppväxten. Men annars går hebreiskan före som den judiska minoritetens andraspråk, efter svenskan, säger Thomas, vars barn lär sig grunderna i hebreiska när de går till den judiska söndagsskolan.

Ett stort erkännande

Det är stort, menar Thomas, att Sverige har erkänt jiddisch som ett nationellt minoritetsspråk, och det är ett erkännande som röner uppmärksamhet och respekt i jiddischvärlden.

Det pågår ett revitaliseringsarbete i Sverige för jiddisch med Sveriges jiddischförbund som de främsta förkämparna och arbetarna. I Sverige går det att läsa jiddisch på högskolenivå vid Lunds universitet. Regeringen har utsett Lund som ansvarigt lärosäte för studier av och på jiddisch.

Vill kunna tala språket fullt ut

- Jag går grundkursen och det är på halvfart. Jag kan ibland önska att jag hade lite mer tid att lägga ner på mina studier, men som heltidsarbetande med barn i skolåldern så räcker tiden inte riktigt till. Det långsiktiga målet är ändå att lära mig prata språket ordentligt, säger Thomas, det känns som en del av min judiska identitet.

Programmen som Sveriges Radio ville ha var sex korta möten med personer som talar eller på olika sätt använder sig av jiddisch.  Programserien kallas Jiddish far alle, det vill säga jiddisch för alla, och går att höra på webben sr.se, under P1 Specialprogram. 

Page last updated 2021-11-17