Som många andra samer har hon tagit kommandot över sitt samiska språk — lulesamiskan — som vuxen. Jag hade länge en önskan om att behärska mitt språk och när jag var 23 tog jag tag i det, berättar Sara Aira Fjällström.

En anledning var att om jag en dag får egna barn vill jag kunna ge dem språket. I dag känns det fantastiskt att jag verkligen har lärt mig, även om jag har mycket kvar att lära.

Språket är en viktig del av både kultur och identitet. Efter att Sara har läst samiska och pedagogik har de kunskaperna hjälpt henne till arbete. Förutom undervisning har hon även arbetat med översättning.

Flera arenor för att våga

— Vi behöver fler språkarenor där vi kan tala och höra samiska. Vi behöver också arbeta bort våra språkspärrar som hindrar oss från att våga använda språket. Även om jag till viss del använder språket i vardagen har samiskan blivit mer eller mindre ett undervisningsspråk, det i sig har blivit min språkspärr.

— Det ligger ju i mitt individuella ansvar att använda språket. Det handlar om vilja, medvetenhet, ödmjukhet och samarbete.

Men ansvaret ligger inte enbart hos individen. Det finns ett viktigt nationellt ansvar, samiskan måste ha ett värde på nationell nivå. Det ska vara coolt att lära sig samiska och då måste samhället bidra med möjligheter för att alla som vill ska få lära sig, det måste finnas kurser på alla nivåer. Samiskan liksom många andra språk måste hela tiden utvecklas som till exempel med nya ord — det ger status.

Kunskaper som leder till jobb

Sara hoppas att fler vill och orkar ta tillbaka sitt språk både för sin egen skull men även för att det faktiskt kan ge arbete. Hon önskar att samiskan lyfts upp på en högre politisk nivå där långsiktiga och strategiska handlingsplaner utvecklas just för att bevara och utveckla språket.

— Det är också viktigt att visa att språkkunskaperna leder till flera olika jobb, att man kan ha stor nytta av det. När jag började läsa samiska var det enbart för min egen skull, jag hade aldrig kunnat tro att jag själv skulle kunna leva på mina språkkunskaper, idag ser jag att det faktiskt är möjligt. Samiskan är vårt gyllene språk — Sámegiella Gållegiella!

Page last updated 2020-09-19