Rosario Ali Taikon är aktivist inom den romska rörelsen. Vår grupp behöver mycket stöd för att få tillgång till samma möjligheter som majoritetssamhället.

Det starka engagemanget har vuxit fram med tiden med fördjupade kunskaper och insikter. Rosario har vuxit upp i Italien med italiensk pappa och svensk mamma, så både italienska och svenska är hans modersmål. Hans svenska släkt skickade videoband med "Fem myror är fler än fyra elefanter", "Ture Sventon" och andra barnprogram för att barnbarnen i Italien skulle hålla språket levande.

— Jag kan idag ångra att jag inte tog till vara tillfället att lära mig romanes kelderash bättre, men det får bli som vuxen.

Efter grundskola och gymnasium i Italien beslutade han som 19-åring att flytta till Sverige.

— Jag var ganska besviken efter gymnasiet. Jag gick motsvarande naturvetenskapliga programmet, men tyckte inte att jag hade lärt mig något som jag skulle kunna ha nytta av. Mina kompisar som hade gått yrkesprogram kunde direkt ta jobb.

Statskunskap och nationalekonomi

Det första han fick göra i Sverige var att skaffa papper på sina kunskaper i svenska via Komvux. Hans morfar drog in honom i arbetet för den romska gruppen. Rosario höll i kurser, fotograferade och hjälpte till hos föreningen É Romani Glinda.  Insikten om diskrimimeringen av den romska gruppen hjälpte honom i hans studieval. Det blev statskunskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet. Inriktningsvalen blev mänskliga rättigheter och diskriminering på arbetsmarknaden.

— Min flickvän, mina föräldrar, farföräldrar och morföräldrar har hela tiden stöttat mig i vad jag har valt att studera. Det har känts tryggt att veta att det har stått bakom mig.

Erfarenhet från många jobb

Efter studierna har det ena arbetserfarenheten lagts till den andra både i Sverige och utomlands. Han har arbetat som utredare, tolk, fotograf, kursledare, verksamhetsledare och en hel annat. För tillfället har han landat hos bildningsförbundet Sensus, men lämnar inte sitt engagemang med É Romani Glinda och med andra romska organisationer.

— Jag arbetar som projektledare med två olika projekt. Det ena är Romanè Bucà (romska arbeten) och det andra heter Networking Europé om romer i Europa. Båda är ESF-projekt det vill säga stöds av europeiska socialfonden.

Page last updated 2020-09-19