Idag tackar Mirelle sina föräldrar att de pushade henne att studera vidare. Hon kallar det "lite av en revansch" för deras skull.

 De fick aldrig chansen att läsa vidare eftersom de redan tidigt var tvungna att bidra till familjens försörjning. Dessutom var det inget som förväntades av dem. De var ju romer, pappan resanderom och mamman finsk rom.

— Jag visste redan tidigt att jag ville arbeta med frågor som rör integration och de nationella minoriteternas möjligheter i samhället och i synnerhet min egen grupp romerna, det vill säga jobba med minoriteternas möjligheter.

Därför blev det samhällsprogrammet på gymnasiet i Upplands Bro. Det skulle bli högskoleutbildning så småningom, men direkt efter gymnasiet föll valet istället på Poppius journalistskola och deras journalistutbildning.

— Sedan hittade jag programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Södertörns högskola och det var ju precis vad jag ville få fördjupa mig i.

Arbetat med webbutbildning

Idag är Mirelle anstäld på Arbetsförmedlingen. Hittills har hon varit assistent i projektet "Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden", som bland annat har tagit fram en webbutbildning om jämlikhet för romer som riktar sig till arbetsgivare och anställda.

— Den är fri för alla att använda och finns på förmedlingens webbplats.

Nästa steg är att få arbeta som projektledare med "Strategin för romsk inkludering". Det är statens 20-åriga satsning som ska leda till att romska barn och ungdomar ska ha samma förutsättningar inom skolan och yrkeslivet som alla andra. Övergången från gymnasium till högskola är idag mycket låg för denna nationella minoritetsgrupp.

Klar ståndpunkt om språken

— Svenska är mitt modersmål. Jag förstår både svensk romani och romani kale, men i skolan erbjöds jag ingen undervisning på någon av de två romani-varieteterna. Det hade varit bra och jag hoppas att de möjligheterna ska ha utvecklats till den dag jag själv får barn.

För egen del hoppas hon få tid till att studera romani någon gång i framtiden, men just nu är det jobbet som gäller.

Page last updated 2015-08-12