Praca po studiach

Informacje na temat pracy oraz wyboru zawodu można uzyskać w Urzędzie Pracy (Arbetsförmedlingen). W witrynie tego urzędu (www.arbetsformedlingen.se) znajduje się wiele informacji dla poszukujących pracy.

Absolwenci uczelni wyższych w innych krajach niż Szwecja mogą złożyć podanie o nostryfikację swojego dyplomu w Szwecji. Po nostryfikacji można korzystać ze swojego dyplomu do celów dalszych studiów w Szwecji lub podjęcia pracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie www.uhr.se.  

Page last updated 2021-02-24