Sytuacja finansowa studentów

Szkolnictwo wyższe w Szwecji jest nieodpłatne dla obywateli UE/EOG i Szwajcarii. Osoby posiadające pozwolenie na pobyt w Szwecji również nie muszą uiszczać opłaty wpisowej ani czesnego za studia. Także studia doktoranckie są nieodpłatne dla wszystkich. Jednak studenci potrzebują również środków na swoje utrzymanie: żywność, zakwaterowanie oraz materiały do nauki.  Najczęściej studenci ubiegają się o przyznanie im wsparcia finansowego, składając podanie do Centralnej komisji ds. studenckich (Centrala studiestödsnämnden, CSN). Wsparcie finansowe dla studentów obejmuje zasiłek, którego nie trzeba zwracać, oraz dobrowolny kredyt studencki, którego spłatę trzeba rozpocząć po zakończeniu studiów.

Prawo do wsparcia finansowego nie jest uzależnione od sytuacji finansowej studenta ani jego rodziny. Jednak istnieje limit kwoty, którą student może zarobić w ciągu pół roku podczas studiów. Aby uzyskać wsparcie finansowe, nie trzeba mieć żadnego zabezpieczenia w zastaw, jednak trzeba co semestr zdobyć określoną liczbę punktów na uczelni, aby móc utrzymać prawo do wsparcia finansowego przez kolejny semestr. W przypadku obywateli innych państw niż Szwecja obowiązują inne zasady. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie www.csn.se.

Stypendia

Stypendium to rodzaj zasiłku finansowanego z darowizn lub szczególnych subwencji.

Gdzie można ubiegać się o otrzymanie stypendium?

O przyznanie stypendium należy ubiegać się w instytucji, która je udziela. Może to być na przykład szkoła wyższa lub uniwersytet, stowarzyszenie, fundacja, bank, kancelaria prawna lub osoba prywatna. Informacje na temat stypendiów uzyskać można na uniwersytetach i szkołach wyższych, w parafiach, szkołach, gminach i lokalnych urzędach administracyjnych. W bibliotekach można często ubiegać się o przyznanie książek stypendialnych.

Część stypendiów dostępna jest dla wszystkich studentów, jednak w przypadku wielu z nich trzeba spełnić określone wymagania lub warunki.

Studenci, którzy muszą płacić za studia w Szwecji, mogą ubiegać się o stypendium za pośrednictwem Instytutu Szwedzkiego (Svenska Institutet) oraz uniwersytetów i szkół wyższych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w witrynie www.studyinsweden.se.

Praca podczas studiów

Studia w trybie dziennym zwykle zabierają podobną ilość czasu, jak praca w pełnym wymiarze godzin, tj. 40 godzin tygodniowo. Część studentów pracuje w niepełnym wymiarze godzin podczas studiów, jednak opuszczając zajęcia, studenci muszą się liczyć z tym, że nauka samodzielna lub w towarzystwie znajomych może zabrać mnóstwo czasu.

Zakwaterowanie studentów

Studenci korzystają z różnych form zakwaterowania. Można mieszkać we własnym domu rodzinnym, jeśli znajduje się on niedaleko uczelni. Jeśli nie ma takiej możliwości, studenci wynajmują mieszkania studenckie lub pokój w akademiku. Mieszkańcy akademików mają własny pokój, jednak muszą dzielić kuchnię z innymi studentami. Różnorodność zakwaterowania dla studentów zależy od miasta. Najłatwiej jest zasięgnąć informacji, zaglądając do witryny uczelni. Informacje na temat zakwaterowania dla studentów można uzyskać również w związku studentów lub prywatnych spółdzielniach mieszkaniowych. 

Zdarza się, że znalezienie zakwaterowania podczas studiów okazuje się dość trudne. Dlatego ważne jest, aby rozpocząć poszukiwania relatywnie wcześnie, zwłaszcza studiując w większym mieście. Informacje kontaktowe do wszystkich uczelni wyższych w Szwecji oraz na temat zakwaterowania znajdują się w witrynie Studera.nu.

Życie studenckie

W wielu ośrodkach uniwersyteckich prowadzone jest bujne życie studenckie, gdzie organizuje się wiele wydarzeń i zajęć, z których studenci mogą skorzystać poza nauką. Ich tematyka jest bardzo różna, od kultury i rozrywki aż po politykę studencką i sport. Często podmiotem organizującym te wydarzenia i zajęcia jest związek studentów. Związek studentów to niezależna organizacja działająca na rzecz interesów studentów. Przynależność do związku studentów jest dobrowolna.

Wsparcia w okresie nauki

Wszystkie uczelnie wyższe oferują swoim studentom jakiś rodzaj wsparcia w okresie nauki. Pomoc ta może dotyczyć praktycznie wszystkiego, od opracowania własnych metod nauki, sposobu pisania prac naukowych aż po wystąpienia publiczne.  Usługi te są darmowe i niezależne od udziału w kursach czy programach. Każdy może z nich skorzystać!

Studia za granicą

Większość szwedzkich uniwersytetów ma umowy z zagranicznymi uczelniami dotyczące różnego rodzaju programów wymian zagranicznych. Czas spędzony na studiach za granicą może liczyć się do toku studiów w Szwecji, a zdobyte tam punkty będą doliczone do puli punktów zdobytych w Szwecji.

Aby wziąć udział w wymianie zagranicznej, trzeba być słuchaczem szwedzkiego uniwersytetu lub szkoły wyższej. Najczęściej trzeba najpierw zebrać określoną liczbę punktów zaliczeniowych w Szwecji, zanim będzie można wyjechać na studia za granicę. Można także samodzielnie zorganizować sobie studia zagraniczne i skorzystać ze statusu słuchacza określanego jako free-mover student.

Wówczas również można ubiegać się o wsparcie finansowe dla studentów oraz kredyt na studia zagraniczne. Można też ubiegać się o przyznanie stypendium. Aby uzyskać więcej informacji, warto skontaktować się z koordynatorem ds. międzynarodowych na swoim uniwersytecie. Informacje na temat studiów za granicą znajdują się także w witrynie www.studera.nu.

Erasmus+

Największy program międzynarodowej wymiany studenckiej nazywa się Erasmus+ – jest to program unijny obejmujący uczelnie wyższe w Europie. Erasmus+ daje możliwość studiowania za granicą od 3–13 miesięcy. W ramach tego programu można pobierać naukę na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ znajduje się na stronie Studera.nu.

Page last updated 2021-11-16