Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå. Här kan du läsa om vilka som måste betala dessa avgifter.

Du behöver inte betala anmälnings- och studieavgifter om du

  • är svensk medborgare
  • har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har ett tillfälligt uppehållstillstånd (av andra anledningar än studier) i Sverige
  • är medborgare i EU, ett EES-land eller i Schweiz.

Du som började studera vid ett svenskt universitet eller högskola, före den 1 juli 2011 har rätt att slutföra utbildningen utan att betala anmälnings- eller studieavgift. Men du måste avsluta dina studier före 31 december 2018.

När du anmäler dig till utbildningar på Antagning.se hämtas uppgifter om medborgarskap och uppehållstillstånd från Skatteverket  och Migrationsverket.

Mer om avgifter på Antagning.se

Mer information för dig som är svensk medborgare

Vem ska betala?

Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz ska betala anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor och betalas när du anmäler dig till ett eller flera utbildningsalternativ på grundnivå eller avancerad nivå.

Universiteten och högskolorna avgör själva storleken på studieavgifterna och sköter också inbetalningen av dessa avgifter.

Du hittar information om studieavgifter och vilka undantag som finns från reglerna på Antagning.se.

Information för medborgare inom EU, EES och Schweiz på Antagning.se 

Information för medborgare utanför EU, EES och Schweiz på Antagning.se

Information för dig som redan studerar i Sverige

Sidan uppdaterades 2018-06-29

Avgifter du kan behöva betala

Om du bor inom EU/EES-området kostar det inget att studera på en statlig högskola, däremot kan du behöva betala andra avgifter som berör dina studier.

  • Kopiering av dokument och kompendier.
  • Biblioteksavgift för informationssökning och kopiering.
  • Kostnader för eventuell exkursion (resa eller liknande).
  • Kåravgift.