För att studera på universitet eller högskola måste du vara behörig för högskolestudier. Du som inte är behörig kan komplettera för grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet kan du skaffa dig genom en gymnasieexamen, fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola.

På Antagning.se hittar du information om vad som gäller för dig beroende på vad och var du läst, men också när du fick ditt betyg. 

Betyg och behörighet, på Antagning.se

Särskild behörighet

De flesta utbildningar kräver dessutom särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men det kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. Om du till exempel söker en ekonomutbildning behöver du ofta ha läst extra matematik utöver den som ingår i grundläggande behörighet.

I beskrivningen av en utbildning i Hitta och jämför utbildningar och på Antagning.se ser du vilka särskilda behörighetskrav som gäller.

Hitta och jämför utbildningar

Antagning.se

Se några utbildningar du kan bli behörig till efter gymnasiet

I Behörighetsvisaren ser du högskoleutbildningar du kan bli behörig till efter olika högskoleförberedande gymnasieprogram samt yrkesprogram inom gymnasieskolan. Här kan du även jämföra två gymnasieprogram och inriktningar för att se skillnaden i behörigheter.

Här visas bara högskoleutbildningar som ger en yrkesexamen från högskolan. Det finns många fler utbildningar på högskolan och även en mängd yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan. Vilken behörighet som krävs för övriga högskoleutbildningar ser du i vår söktjänst Hitta och jämför utbildningar.

Behörighetsvisaren finns i Utbildningsguiden på Skolverket.se.

Behörighetsvisaren

Saknar du behörighet?

Det finns flera sätt att komma in på högskolan. Du som saknar behörighet kan antingen komplettera med kurser och utbildningar för att få formella meriter som gör dig behörig. Ett annat sätt att bli behörig på är genom så kallad reell kompetens. 

Komplettera

Om du saknar behörighet kan du läsa kurser på komvux eller gå en folkhögskole­utbildning som ger behörighet. Vänd dig till komvux i den kommun där du är folkbokförd eller till Folkhögskola.nu för mer information.

Folkhögskola.nu

Du kan också läsa ett basår där du kompletterar med vissa ämnen som motsvarar gymnasienivå. Basår finns både inom vuxenutbildningen och på högskolan.

Få din reella kompetens bedömd

Du som saknar formella meriter, till exempel gymnasiebetyg kan få din reella kompetens bedömd.

Reell kompetens är kunskaper och erfarenheter som du skaffat genom att exempelvis jobba, delta i föreningsliv eller gå en personalutbildning.

En bedömning av din reella kompetens kan ge dig grundläggande och särskild behörighet.

Så ansöker du om att få reell kompetens bedömd

Ny möjlighet att nå grundläggande behörighet

Under en försöksperiod 2022-23 kan du som saknar grundläggande behörighet göra ett prov för att styrka din samlade kompetens. 

Grundläggande behörighetsprovet

Behörighet för avancerad nivå och forskarnivå

För att läsa ett program på avancerad nivå måste du ha en examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer.

För att läsa fristående kurser på avancerad nivå krävs att du har läst utbildning på grundnivå. Det finns alltså inget examenskrav.

För att läsa på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå.

 

Sidan uppdaterades 2023-05-25