En anmälan till det grundläggande behörighetsprovet är en allmän handling. Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut om någon frågar efter dem. 

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har sekretessmarkerade personuppgifter ska du inte skapa något konto innan du läst igenom informationen här på sidan.

Vill du ha sekretesskydd kan du inte använda anmälningsfunktionen. Du ska istället mejla ditt telefonnummer på en e-postadress som vi publicerar på den här sidan 30 augusti. En handläggare kommer då att ringa till dig.

Har du frågor om sekretess?

Du som har skyddade personuppgifter kan ringa till UHR på telefonnummer
010-470 05 18. Vi tar emot samtal måndag till fredag kl. 10–12.

Vi tar gärna emot mejl, men för din egen säkerhet ska du inte skicka känsliga uppgifter över nätet. E-postadressen är: 

sekretess@uhr.se

 

 

Page last updated 2022-06-29