En anmälan till det grundläggande behörighetsprovet är en allmän handling. Det innebär att alla uppgifter i din anmälan lämnas ut om någon frågar efter dem. Det här går dock att undvika om du har skyddade personuppgifter, för då kan din anmälan sekretessmarkeras.

Har du skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska inte skapa något konto och inte heller använda anmälningsfunktionen. 

Du ska istället anmäla dig via telefon på 010-470 05 18 från kl. 8.00 och fram till kl. 12.00 tisdag 30 augusti. Därefter kan du anmäla dig per telefon måndag till fredag kl. 10–12. 

Har du frågor om sekretess?

Du som har skyddade personuppgifter kan ringa till UHR på telefonnummer 010-470 05 18. Vi tar emot samtal måndag till fredag kl. 10–12. 

Vi tar gärna emot mejl, men för din egen säkerhet ska du inte skicka känsliga uppgifter över nätet. E-postadressen är: 

gbp.sekretess@uhr.se

Page last updated 2022-08-30