Hur anmäler jag mig till provet?

Du anmäler dig via ett webbformulär som du når direkt härifrån Studera.nu. Nästa provtillfälle ges 30 september 2023 och anmälan öppnar 23 augusti. 

Kostar det något att skriva provet?

Nej, det är kostnadsfritt.  

Var kan jag skriva provet? 

Provet ges vid fem olika universitet på lika många orter och du väljer var du vill skriva: Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. 

Bra att veta: Provorten för Mittuniversitetet är Sundsvall. 

Hur går provet till? 

Provet ges under en hel dag i en föreläsningssal eller motsvarande, med start kl. 8.50 och sluttid kl. 17.30 cirka. Du svarar i ett provhäfte som lämnas in. 

Så går provet till

Provet består av flervalsfrågor och fritextsvar. Du kommer att få läsa och skriva texter för olika mottagare och för olika syften. Hörförståelse på engelska ingår också.  

Se exempel på provfrågor

Vad testas man på? 

Provet mäter:

  • Kompetenser som motsvarar gymnasieskolans kurser i svenska och engelska från ett högskoleförberedande program och matematik från ett yrkesprogram 
  • andra kompetenser, till exempel problemlösningsförmåga och vetenskapligt förhållningssätt. Med det menas bland annat att du måste kunna ange relevanta källor för fakta du presenterar. 

Fler kompetenser för grundläggande behörighet

Hur kan jag förbereda mig inför provet? 

Eftersom innehållet i provet är så brett kan du inte läsa på som inför ett vanligt prov. Kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv eller ett fritidsintresse kan öka din förmåga på något eller några av provets olika delar.

Du kan förbereda dig genom att läsa mer fack- och skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter, både på svenska och engelska. Du kan även lyssna på debatter och föreläsningar på svenska och engelska, och öva på att skriva texter för olika läsare på båda språken.

Det kan också vara bra att öva på matematik. Webbplatsen matteboken.se har både övningar och filmer för dig som vill repetera moment i Matematik 1. 

Några exempel på frågor

Finns det ett anpassat prov för mig med funktionsnedsättning?

Provet är en försöksverksamhet under 2022-23. Tyvärr kan inga anpassningar erbjudas för dig med exempelvis dyslexi, synnedsättning, hörselskada eller en neuropsykiatrisk nedsättning. Om behörighetsprovet blir permanent kommer det att finnas möjligheter till anpassningar. 

Hur rättar ni provet? 

Flervalsuppgifterna i provet rättas maskinellt, medan skrivuppgifterna bedöms av två personer som rättar uppgifterna oberoende av varandra. Skulle resultatet på en skrivuppgift inte bli godkänt, kommer ytterligare en person att göra en bedömning.

Om du underkänns på provet i sin helhet, kommer du att få en skriftlig förklaring till varför.

Vid bedömningen har ditt prov avidentifierats. Det innebär att bedömarna inte vet något om namn, ålder eller kön.

Kan jag få godkänt på vissa delar av provet? 

Nej, den som gör det grundläggande behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Den som inte godkänts på det prov som gavs hösten 2022 kan göra provet hösten 2023. Då krävs att man anmäler sig på nytt. Anmälan öppnar 23 augusti. 

Ger behörighetsprovet också behörighet i gymnasiekurserna Engelska 6, Matematik 1 och Svenska 3? 

Nej, ett godkänt provresultat ger inte behörighet i Engelska 6, Matematik 1 eller i Svenska 3. någon annan enskild kurs. Ett godkänt resultat motsvarar endast grundläggande behörighet till högskolestudier. 

Motsvarar godkänt resultat något betygsvärde?

Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ger inte något betyg eller meritvärde att konkurrera med till utbildningar med fler sökande än platser. Den som vill söka en sådan utbildning behöver göra högskoleprovet. 

Jag gick gymnasiet men vet inte om jag har grundläggande behörighet?

Du som har en högskoleförberedande gymnasieexamen har grundläggande behörighet, liksom du som har en yrkesexamen där Svenska 3, Engelska 6 och Matematik 1 ingår. 

Har du en äldre gymnasieutbildning behöver du kontakta en studievägledare i din kommun eller vid en högskola för att få reda på vad din utbildning ger.

Några gymnasieutbildningar som inte ger grundläggande behörighet

Kan jag skriva provet för att öka mina chanser att bli antagen? 

Nej, behörighetsprovet vänder sig bara till dem som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du idag uppfyller kraven grundläggande behörighet har du ingen nytta av att skriva provet.

Vad skiljer det här provet från högskoleprovet?

Den stora skillnaden ligger i att det ena provet ger grundläggande behörighet till högskolestudier medan högskoleprovet ger ett meritvärde. 

  Grund­läggande behörighets­provet  Högskole­provet
Åldersgräns  24 år  18 år
Ger grundläggande behörighet Ja Nej
Ger särskild behörighet  Nej Nej
Ger meritvärde Nej Ja
Provskrivare kan skriva flera ggr Ja, ytterligare en gång vid ej godkänt resultat (under försöksperioden) Ja 
Sidan uppdaterades 2023-01-27