Du anmäler dig till högskolan på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgrupper.

Anmälningsperioden till höstterminen 2019 är öppen mellan den 15 mars till den 15 april. På Antagning.se finns all information som du behöver för att göra en anmälan. Antagning.se drivs, precis som Studera.nu, av Universitets- och högskolerådet.

Till Antagning.se

Antagning till höstterminen 2019

  • 15 mars: Webbanmälan öppnar
  • 15 april: Sista anmälningsdag
  • 20 juni: Sista kompletteringsdag
  • 11 juli: Antagningsbesked med svarskrav
  • 26 juli: Sista svarsdag
  • 1 augusti: Andra antagningsbeskedet

Du hittar viktiga datum för olika terminer på Antagning.se

Det är möjligt för universitet och högskolor att genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Det kan även gälla antagningen till utbildning på avancerad nivå.

Vissa högskolor har egen antagning

Några få universitet och högskolor sköter sin egen antagning. Det innebär att du inte kan göra en anmälan på Antagning.se. Kontakta universitetet eller högskolan för att anmäla dig till deras utbildningar.

Studera med funktionsnedsättning - kontakta högskolan

Vid nästan alla universitet och högskolor finns det en person som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du bör ta kontakt med samordnaren på ett tidigt skede, helst redan i samband med din anmälan.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades 2019-06-25