Du anmäler dig till högskolan på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgrupper.

På Antagning.se finns all information som du behöver för att göra en anmälan. Antagning.se drivs, precis som Studera.nu, av Universitets- och högskolerådet.

Till Antagning.se

Du kan göra en sen anmälan nu

Anmälningsperioden till höstterminen 2020 var öppen mellan den 16 mars till den 15 april. Det finns fortfarande många utbildningar som är öppna för en sen anmälan. En del kurser och program öppnar inte för sen anmälan förrän efter att det första antagningsbeskedet har publicerats. Då dyker det alltså upp ytterligare några kurser och program som du kan göra en sen anmälan till.

Mer om sen anmälan på Antagning.se

De här högskolorna och universiteten öppnar för sen anmälan den 15 juli:

Stockholms universitet
Lunds universitet
Mälardalens högskola
Umeå universitet
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Kungliga Tekniska Högskolan
Högskolan i Skövde

Om sen anmälan på Antagning.se

Viktigt att vara behörig

Kontrollera att du verkligen uppfyller behörighetskraven för utbildningarna du ska anmäla dig till. 

Många gånger behöver du inte ladda upp några papper alls när du skickar in din anmälan. Läs mer om vad som gäller för dig på Antagning.se. Ladda inte upp något innan du är säker på att det behövs. 

Mer om vad du behöver ladda upp vid din anmälan på Antagning.se

Antagning till sommarkurser 2020

Det finns fortfarande kurser sommaren 2020 som är öppna för sen anmälan.

Kurser sommaren 2020 som är öppna för sen anmälan på Antagning.se 

Antagning till höstterminen 2020

  • 16 mars: Webbanmälan öppnar
  • 15 april: Sista anmälningsdag
  • 18 juni: Sista kompletteringsdag
  • 9 juli: Antagningsbesked med svarskrav
  • 24 juli: Sista svarsdag
  • 30 juli: Andra antagningsbeskedet

Du hittar viktiga datum för olika terminer på Antagning.se

Det är möjligt för universitet och högskolor att genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Det kan även gälla antagningen till utbildning på avancerad nivå.

Vissa högskolor har egen antagning

Några få universitet och högskolor sköter sin egen antagning. Det innebär att du inte kan göra en anmälan på Antagning.se. Kontakta universitetet eller högskolan för att anmäla dig till deras utbildningar.

Studera med funktionsnedsättning - kontakta högskolan

Vid nästan alla universitet och högskolor finns det en person som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du bör ta kontakt med samordnaren på ett tidigt skede, helst redan i samband med din anmälan.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades 2020-05-18