Du anmäler dig till högskolan på Antagning.se. Där hittar du också utförlig information om bland annat behörighet och urvalsgrupper.

På Antagning.se finns all information som du behöver för att göra en anmälan. Antagning.se drivs, precis som Studera.nu, av Universitets- och högskolerådet.

Antagning.se

Viktigt att vara behörig

Kontrollera att du verkligen uppfyller behörighetskraven för utbildningarna du ska anmäla dig till. 

Många gånger behöver du inte ladda upp några papper alls när du skickar in din anmälan. Läs mer om vad som gäller för dig på Antagning.se. Ladda inte upp något innan du är säker på att det behövs. 

Gör din anmälan så fort du kan

Skicka in din webbanmälan så fort du kan. Vänta inte till sista anmälningsdag om du redan nu har möjlighet att skicka in din anmälan. Du kan ändra i din anmälan fram till och med sista anmälningsdag.

Antagning till vårterminen 2022

  • 15 september: Webbanmälan öppnar
  • 15 oktober: Sista anmälningsdag
  • 1 december: Sista kompletteringsdag
  • 9 december: Antagningsbesked med svarskrav
  • 17 december: Sista svarsdag
  • 22 december: Andra antagningsbeskedet

Det är möjligt för universitet och högskolor att genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Det kan även gälla antagningen till utbildning på avancerad nivå.

Vissa högskolor har egen antagning

Några få universitet och högskolor sköter sin egen antagning. Det innebär att du inte kan göra en anmälan på Antagning.se. Kontakta universitetet eller högskolan för att anmäla dig till deras utbildningar.

Studera med funktionsnedsättning - kontakta högskolan

Vid nästan alla universitet och högskolor finns det en person som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du bör ta kontakt med samordnaren på ett tidigt skede, helst redan i samband med din anmälan.

Studera med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades 2021-10-14