Vill du göra barn och ungdomars vardag meningsfull och lärorik? Undervisa i dina favoritämnen och motivera och utveckla barn eller ungdomar.

lärare.jpg

Det finns ett stort behov av fler behöriga lärare och förskollärare i Sverige. Om du väljer att utbilda dig till lärare och satsa på läraryrket har du goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Några av de lärar­yrken som det är ett extra stort behov av är yrkeslärare och förskollärare. 

Bakgrund för studier till yrkeslärare

Som yrkeslärare får du dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter till ungdomar och unga vuxna på väg mot ett yrke. Programmet vänder sig till dig som har gedigna yrkes­kunskap­er inom något eller några av gymnasie­skolans yrkes­program.

Studera i din egen takt

Utbildningen är anpassad för dig som vill jobba parallellt med studie­rna. Beroende på vilket universitet eller högskola du anmäler dig till kan du studera till yrkeslärare på hel- eller del­tid.

Merparten av utbildningen ges på distans (webbinarier) och med olika studietakt. Den verksamhets­förlagda utbildningsdelen, VFU, görs i form av praktik på en gymnasieskola eller inom kommunal vuxen­utbildning.

Vilka utbildningar finns inom området för att bli yrkeslärare?

Yrkeslärarutbildningen ges vid tio universitet och högskolor. De flesta utbildningar startar på hösten. Flera universitet ger även utbildningen på våren. 

Läs mer om vilka utbildningar till yrkes­lärare som finns i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till yrkeslärare i Hitta och jämför utbildningar

Yrkeslärare i UHR:s lärar­utbildnings­guide

Bakgrund för studier till förskollärare

Som förskollärare arbetar du i för­skola med barn mellan 1-6 år. Det är ett omväxlande yrke där du får arbeta kreativt tillsammans med barn och skapa förutsättningar för lek, utveckling och lärande.

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Under din praktik är du på en förskola där du bland annat får träna på att planera, genom­föra och ut­veckla undervisningen och verksam­heten. En förskole­lärare fungerar som din handledare.

För att påbörja en utbildning till förskol­lärare krävs att du har grund­läggande behörighet, det vill säga slut­betyg från gymnasiet, gymnasie­examen eller motsvarande, och särskild behörighet. Tänk på att den särskilda behörigheten kan variera beroende på vilken inriktning du väljer. Läs mer om särskild behörighet i UHR:s lärar­utbildnings­guide.

Arbetar du som barnskötare och vill ta ut en förskol­lärar­examen?

På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar som barnskötare och vill komplettera för få en examen. Utbildningarna ges på distans för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. De kallas ibland erfarenhets­baserade då de riktar sig till studenter med yrkeserfarenhet.

När du ansöker måste du visa att du arbetat ett antal år på minst halvtid. Hur länge du måste ha arbetat varierar beroende på högskola. 

Vilka utbildningar finns inom området för att bli förskollärare?

Läs mer om vilka utbildningar som finns till förskollärare i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till förskollärare i Hitta och jämför utbildningar

Förskollärare i UHR:s lärar­utbildning­sguide

Komplettera en utländsk lärarexamen

Har du en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen motsvarande ett svenskt skol­ämne? Då kan du komplettera med att gå utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) för att bli behörig lärare eller förskollärare och undervisa i Sverige.

Den kompletterande utbildningen ges på Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Undervisnings­språket är svenska. 

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) i UHR:s lärarutbildningsguide

Kompletteringsutbildning för lärare på Stockholms universitets webbplats

Sidan uppdaterades 2023-12-05