Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utför livsmedelstillsyn och ser till att lagar och förordningar följs.

Det finns ett stort behov av fler miljö-och hälsoskyddsinspektörer i Sverige. Om du väljer att utbilda dig till det yrket har du goda chanser till jobb när du är klar med utbildningen. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar främst på olika myndigheter som arbetar inom området för miljö- och hälsoskydd samt livsmedels­tillsyn. Inspektörens uppgift är bland annat att utöva tillsyn. Inspektören är sakkunnig tjänsteman åt den politiska nämnd som lokalt ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedels­­lagstiftningen med mera. Det är viktigt att kunna samarbeta, kommunicera muntligt och skriftligt och ta beslut.

Bakgrund för studier till miljö- och hälsoskyddsinspektör

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitets­nivå.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning men behöver även goda kunskaper i juridik, förvaltning och samhälls­planering. Utbildning till miljö- och hälso­skydds­inspektör ges vid flera universitet. Det finns också påbyggnads­utbildningar i miljöskydd och hälsoskydd.

Vilka utbildningar finns inom området?

Hitta utbildningar som kan leda till ett arbete som miljö- och hälsoskydds­inspektör i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till miljö- och hälsoskyddsinspektör i Hitta och jämför utbildningar

Mer om yrket och framtidsutsikterna

Om yrket som miljö- och hälsoskyddsinspektör, framtids­utsikterna och lönenivån på Arbetsförmedlingens webbplats

Sidan uppdaterades 2023-09-26