Systemutvecklaren utvecklar nya IT-system eller delar av befintliga. Viktiga egenskaper är att vara logisk, kreativ och kunna samarbeta bra med andra människor.

Det råder just nu hög efterfrågan på de som kan arbeta som mjukvaru- och systemutvecklare. Om du väljer att utbilda dig inom området har du goda chanser till jobb när du är klar med utbildningen. 

Bakgrund för studier till mjukvaru- och systemutvecklare

Arbetet kräver att du har en efter­gymnasial utbildning på hög­skole­­nivå eller att du vidare­utbildat dig genom en bransch- eller intresse­­organisation.

Den vanligaste utbildnings­bak­grunden för de som arbetar som mjukvaru- och system­utvecklare är ofta en hög­skole­utbildning med data­inriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller en civil­ingenjörs­utbildning med data­inriktning.

Vilka utbildningar finns inom området?

Hitta utbildningar som kan leda till ett arbete som mjukvaru- och systemutvecklare i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till mjukvaru- och systemutvecklare i Hitta och jämför utbildningar

Mer om yrket och framtidsutsikterna

Reportagefilm om en mjukvaru- och systemutvecklare och mer att läsa om yrket, framtids­utsikterna och lönenivån på Arbets­förmedling­ens webbplats

Sidan uppdaterades 2023-09-26