Vill du främja hälsa och förebygga sjukdom? Som sjuk­sköterska ansvarar du för att medicinska behandlingar utförs på rätt sätt och för att patienter får den vård de behöver.

Det finns just nu ett stort behov av fler sjuksköterskor och specialist­sjuk­sköterskor i Sverige. Om du väljer att utbilda dig till sjuk­sköterska och därefter vidare­utbilda dig eller speciali­sera dig har du goda chanser att snabbt få arbete efter avslutad utbildning. 

Sjuksköterskor arbetar på många olika arbetsplatser inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Du kan till exempel jobba inom:

 • sjukhusvård
 • öppenvård/närvård/primärvård
 • barnhälsovård
 • vård av äldre
 • vård i hemmet
 • företagshälsovård
 • skolhälsovård

Att jobba som sjuksköterska

Som sjuksköterska har du många och varierande arbetsuppgifter. Du ansvarar för och leder om­vårdnads­arbetet och organiserar det så att varje person får rätt vård vid rätt tillfälle. Det betyder inte att det alltid är du som sjuksköterska som praktiskt utför arbetet, utan det kan även utföras av andra yrkesgrupper inom vården. Du arbetar både själv­ständigt och i team med annan vård­personal, exempelvis dietister, kurator­er, läkare, sjukgymnaster och undersköterskor och alltid tillsammans med patienter och/eller närstående.

I arbetet som sjuksköterska ingår det även att sätta dropp, ge injek­tioner, fördela medicin och handleda samt utbilda studenter och andra i vård­teamet. Du kan också behöva göra bedömningar om en person behöver komma in akut eller kan vänta och boka en tid för ett senare besök.

Sjuksköterskans arbete innebär att förebygga för att främja hälsa genom hälsoupplysning och rådgivning.

Utbilda dig till sjuksköterska

Om du vill jobba som sjuksköterska ska du studera sjuksköterske­programmet vid ett universitet eller en högskola. Grundutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen och en kandidat­examen.  

Under sjuksköterskeprogrammet varvas teoretiska delar med verk­samhets­förlagd utbildning, det vill säga utbildning med praktiska inslag på plats i vården. Utbildningens huvud­­ämne är vårdvetenskap och innehåller både teoretiska och kliniska kurser tillsammans med ett för­djupnings­arbete. För att kunna arbeta som sjuksköterska efter slut­förd utbildning måste du ansöka om legitimation hos Social­styrelsen.

Vidareutbildning efter sjuksköterskeprogrammet

Efter din examen till sjuksköterska kan du som vill vidareutbilda dig inom olika specialist­områden. Du sig kan då till exempel vidareutbilda dig till:

 • barnmorska
 • distriktssköterska

eller specialisera dig inom bland annat:

 • intensivvård
 • akutsjukvård
 • psykiatrisk vård
 • medicinsk vård
 • kirurgisk vård
 • vård av äldre (geriatriksjuksköterska)

Har du en utländsk examen som sjuk­sköterska (utanför EU/EES eller Schweiz)?

Det finns en kompletterande ut­bild­ning för dig som har fått beslut från Socialstyrelsen om att delta i ett kompletteringsprogram för sjuk­sköter­skor med en examen från ett land utanför EU/EES eller Schweiz. Den ges på Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Linné­universitet och Högskolan i Gävle. Undervisnings­språket är svenska. 

Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legi­timation hos Social­styrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Kompletteringsutbildning sjuksköterska i Hitta och jämför utbildningar

Vilka utbildningar finns inom området?

Hitta utbildningar som kan leda till ett arbete som sjuksköterska i vår tjänst Hitta och jämför utbildningar.

Utbildningar till sjuksköterska i Hitta och jämför utbildningar

Ett yrke med goda arbetsmarknadsutsikter

Om yrket och framtids­utsikterna för sjuksköterskor på Arbets­förmedlingens webbplats

Sidan uppdaterades 2023-09-26